Laden...

Procedure alimentatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Alimentatie > Procedure alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud voor het kind of de kinderen (kinderalimentatie). Soms ook een bijdrage aan het onderhoud van de ex-partner (partneralimentatie).

Deze verzoekschriftprocedures onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure alimentatie

U kunt naar de rechter om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te laten vaststellen, veranderen of stopzetten. Een advocaat is hierbij verplicht.

 De alimentatieprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Advocaat

  Een advocaat is verplicht bij een alimentatieprocedure.

  Alleen een advocaat kan schriftelijke stukken indienen bij de rechtbank. Dat zijn bijvoorbeeld een verzoekschrift of een uitleg over uw financiële situatie.

  Zijn u en uw partner het eens over de hoogte van de alimentatie, dan kunt u bij de advocaat of een notaris een convenant (rechtsgeldige overeenkomst) opstellen. Dan heeft u samen 1 advocaat nodig.

  Bent u het niet eens over de hoogte van de alimentatie? Schakel dan allebei een advocaat in.

  Berekening maken

  Een alimentatieverzoek moet u onderbouwen met een berekening. Daaruit moet precies blijken hoeveel geld de ene partner nodig heeft en hoeveel de andere kan betalen. Dat heet financiële behoefte en financiële draagkracht. Uw advocaat helpt u hierbij.

  Er is een aantal landelijk vastgestelde normen en berekeningen zoals:

  • de behoeftetabel
  • de draagkrachttabel
  • het Rapport Alimentatienormen

  Het proces kan anders lopen dan u denkt

  Wilt u een verzoek indienen om de alimentatie te verhogen? Realiseert u zich dan dat de rechter de volledige situatie beoordeelt en uw alimentatie ook kan verlagen.

  Voorbeeld

  Moeder vraagt om verhoging van partneralimentatie vanwege minder inkomsten uit werk. Vader doet een tegenverzoek tot verlaging van partneralimentatie, omdat de kosten van de opgroeiende kinderen die bij hem wonen stijgen. De rechter beslist de partneralimentatie te verlagen.


 • Uw advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank. In het verzoek legt u uit waarom u wilt wat u wilt. De rechtbank stuurt een kopie van het verzoekschrift aan de persoon aan wie u alimentatie vraagt.

  Maakt uw alimentatieverzoek deel uit van een echtscheidingsprocedure? Dan staat het alimentatieverzoek in het echtscheidingsverzoek.

  Kinder- en partneralimentatie

  Vraagt u kinderalimentatie en heeft u ook recht op partneralimentatie? Dan kunt u uw verzoek om partneralimentatie in het verzoekschrift voor kinderalimentatie opnemen. De rechter behandelt de verzoeken dan in 1 procedure.


 • Heeft uw ex-partner of uw meerderjarige kind een alimentatieverzoek ingediend? U heeft 3 mogelijkheden:

  Niet eens met alimentatieverzoek

  Bent u het niet eens met het alimentatieverzoek? U kunt dit de rechter laten weten. Dien hiervoor een verweerschrift of een tegenverzoek in. Doe dit wel op tijd: vanaf het moment dat u de kopie van het verzoekschrift heeft ontvangen, heeft u er 4 weken voor als u in Nederland woont en 3 maanden als u buiten Nederland woont.

  Heeft u of uw partner een tijdelijke maatregel (voorlopige voorzieningsprocedure) aangevraagd? Dan zijn de termijnen korter.

  Advocaat nodig

  Wilt u een verweerschrift indienen of een tegenverzoek doen? U heeft daarvoor een advocaat nodig. U mag een verweerschrift of tegenverzoek niet zelf indienen bij de rechtbank.

  Voorbeeld:

  Moeder verzoekt om kinderalimentatie voor haar 2 minderjarige kinderen. Vader dient een tegenverzoek in. Hij wil dat de kinderen bij hem komen wonen en daarvoor verzoekt hij de moeder om kinderalimentatie aan hem te betalen. 

  Verweerschrift

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en bewijst uw argumenten met een berekening en uw (financiële) stukken.

  Tegenverzoek

  U kunt reageren op het oorspronkelijke alimentatieverzoek door een ander verzoek in te dienen. Hangt uw tegenverzoek samen met het alimentatieverzoek, dan behandelt de rechter uw tegenverzoek en het oorspronkelijke verzoek gezamenlijk.

  Afzien van verweer met een referteverklaring

  Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. De verweertermijn hoeft nu niet meer afgewacht te worden. Dan kan de rechtszaak sneller verlopen.

  Als u een referteverklaring wilt indienen, heeft u een advocaat nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan wordt het alimentatieverzoek in principe zonder aanpassingen toegewezen. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de vastgestelde alimentatie toegestuurd. 


 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • uw partner geen verweer heeft ingediend
  • uw partner een referteverklaring heeft ingediend
  • u samen een verzoek heeft ingediend

  U en uw partner krijgen de uitspraak van de rechter (beschikking) via de advocaat toegestuurd. Meerderjarige kinderen zijn procespartij en krijgen dus ook de beschikking toegestuurd.

  Wel zitting

  Is er een zitting, dan vindt die pas plaats nadat verweerschrift, tegenverzoek als dat er is en mogelijkheid van mediation aan de orde zijn geweest. Tijdens de zitting mag u meestal een mondelinge toelichting geven op uw verzoek of verweer. De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting.

  Kindgesprek 16 en 17 jaar

  De rechtbank nodigt kinderen van 16 en 17 jaar uit voor een gesprek over het kinderalimentatieverzoek. Zij zijn niet verplicht om te komen. Uw kind mag ook een brief sturen.

  Het kindgesprek is een gesprek van ongeveer 10 minuten. De rechter vraagt de kinderen wat zij zelf van de regeling vinden. Zij zijn oud genoeg voor een eigen mening daarover. Bovendien worden sommige kinderen gedurende de procedure 18 jaar (meerderjarig) en dus zelfstandige procespartij. 

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een meningsverschil. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle kanten van het meningsverschil. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf laten weten dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

  Niet openbaar

  Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. U kunt dus niet een goede vriend of een familielid vragen om naar de zitting te komen.

  De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn, zoals bijvoorbeeld een financieel deskundige als een van de partners een onderneming heeft. Als een van de partners ondernemer is, kan het onduidelijk zijn hoeveel hij of zij kan betalen.


 • Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat tussen 4 en 6 weken na de zitting. De rechtbank stuurt de uitspraak aan de betrokkenen. In de meeste gevallen gaat dat via de advocaat.

  Ook als er geen zitting is, wordt de uitspraak verstuurd. U hoort van uw advocaat wanneer u de uitspraak kunt verwachten. 


 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? U kunt binnen 3 maanden in hoger beroep
  Hoger beroep familiezaken

  Cassatie

  Bent u het in hoger beroep niet eens met de rechter, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad behandelt de feiten van de zaak niet. De Hoge Raad beoordeelt alleen of het gerechtshof de wet juist heeft toegepast.


 • De rechter doet uitspraak over de alimentatie, maar regelt niet dat het geld op uw rekening komt. Als uw ex-partner of ouder niet betaalt, dan kunt u naar een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). De uitspraak van de rechter geeft daar de mogelijkheid toe.

  Zie ook: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (lbio.nl)

  Bijstand terugbetalen

  Krijgt u geen alimentatie, maar wel een bijstandsuitkering? Dan eist de gemeente het bedrag waar u recht op heeft, bij uw ex-partner op. Uw partner moet dan de bijstandsuitkering of een deel daarvan terugbetalen aan de gemeente.

Heeft u een echtscheidingsverzoek ingediend of een verzoek om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden? De rechter behandelt uw alimentatieverzoek als onderdeel van de scheidingsprocedure.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De alimentatieprocedure duurt minimaal 3 maanden en kan langer dan 1 jaar duren. Dit is afhankelijk van of u het snel met elkaar eens kunt worden over de alimentatieregeling.


Vraag en antwoord

Moet ik voor alimentatie naar de rechter?

Nee, alimentatie kunt u ook onderling afspreken of bij een notaris. Als u niet zeker bent of uw partner gaat betalen, geeft een rechterlijke uitspraak meer mogelijkheden bij de deurwaarder of het LBIO (lbio.nl)

Wanneer neemt u samen 1 advocaat en wanneer ieder apart?

Bent u het met elkaar eens over de alimentatie, dan kunt u samen 1 advocaat nemen. Heeft u een conflict over de alimentatie, dan heeft u allebei een eigen advocaat nodig.

Wanneer komt de eerste alimentatie op mijn rekening?

De rechter bepaalt hoeveel alimentatie u krijgt, maar regelt niet de betaling. Als u betaling moet afdwingen, start u een invorderingsprocedure (lbio.nl).

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact