Laden...

Omgang met kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Omgang met kinderen

De omgang met uw kinderen na de scheiding legt u als ouders vast in een zorgregeling of omgangsregeling. Welke regeling het wordt, hangt ervan af of u het ouderlijk gezag heeft. Wordt u het niet eens? Dan kunt u naar de rechter. Een advocaat is hierbij verplicht.

Beide procedures verlopen hetzelfde en vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Omgang met kinderen

Onderdeel van het ouderschapsplan bij een scheiding is een zorgregeling of een omgangsregeling. U treft een zorgregeling als u beiden het ouderlijk gezag heeft. En een omgangsregeling voor de juridisch ouder zonder gezag of een ander die bij het kind betrokken is. 

 Een minderjarige kan ook zelf de rechter om een zorg- of omgangsregeling vragen.


Naar de rechter

U moet een advocaat inschakelen om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechter vraagt alle betrokkenen naar hun mening. De rechter beslist in het belang van het kind hoe de omgangsregeling of zorgregeling eruit gaat zien. 

Reageert u schriftelijk op het verzoek (schriftelijk verweer)? Dan moet dit ook via een advocaat. Mondeling verweer hoeft niet via een advocaat.

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Heeft u een meningsverschil met uw ex-partner over uw kind(eren)? Dan heeft u wellicht baat bij hulpverlening. Tijdens de zitting bij de rechtbank kan de rechter het Uniforme Hulpaanbod (UHA) met u bespreken.

Het Uniforme Hulpaanbod omvat een aantal basistrajecten voor hulp, waar de rechter naar kan verwijzen. Deelname aan de hulp is vrijwillig.

<

Zorgregeling en omgangsregeling

Zorgregeling: u heeft allebei het ouderlijk gezag

  • Het kind woont bij 1 ouder en heeft omgang met de andere. U spreekt af wie wanneer de kinderen ziet. U kunt dit samen afspreken of een verzoek indienen bij de rechtbank. beide juridische ouders samen kunnen de procedure starten
  • 1 van de juridische ouders kan de procedure starten

Omgangsregeling: u heeft geen ouderlijk gezag

Een omgangsregeling heet ook wel een bezoekregeling. U regelt het zelf met de andere ouder, of u dient een verzoek in bij de rechtbank. De omgangsregeling bepaalt hoe vaak u het kind ziet. U kunt een omgangsregeling krijgen als u: 

  • de juridische ouder bent en de andere ouder heeft het ouderlijk gezag
  • een sterke persoonlijke band met het kind heeft, bijvoorbeeld als grootouder 

U bent als vader of andere ex-partner verplicht uw kind te zien. De ex-partner met het ouderlijk gezag is verplicht u te informeren en u te raadplegen.


Informatie voor kinderen

Ben jij het kind? Heb je een mening over wie er voor je zorgt? Of over hoe vaak je de ouder waar je niet woont ziet? Schrijf een brief naar de rechtbank en zeg wat je wilt. Toestemming van je ouders is hiervoor niet nodig. Zij reageren bij de rechter. 

De rechter beslist in jouw belang, al kan hij dat anders zien dan jijzelf.

Als er een rechtszaak is, nodigt de rechter je uit voor een kindgesprek om je mening te geven. Dat is niet verplicht. 

Je vindt het adres van de rechtbank op de pagina Contact. Je kan ook bellen naar het Rechtspraak Servicecentrum (088 361 61 61) voor het adres. 


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact