Laden...

Procedures huurconflicten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Huurgeschil > Procedures huurconflicten

Bij het (ver)huren van particuliere woonruimte kan er een geschil ontstaan tussen de huurder en de verhuurder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u het huurconflict aan de kantonrechter voorleggen.

Huurrecht valt onder het civiele recht. Een advocaat inschakelen is niet verplicht.

Procedures huurconflicten

Uitgebreide procedure huurgeschil

De uitgebreide procedure start met een dagvaarding, waarin u het oordeel van de kantonrechter vraagt over het huurconflict. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Bijvoorbeeld:

  • u eist als huurder dat uw verhuurder gebreken aan de woning herstelt.
  • u eist als verhuurder dat de huurder de woning verlaat omdat u de woning zelf dringend nodig heeft (wegens ‘dringend eigen gebruik’).

Spoedprocedure huurgeschil kantonrechter

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. Dit doet u in een spoedeisende zaak. Bijvoorbeeld als er een huisontruiming is aangekondigd.

De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. In een spoedprocedure zal de rechter bijvoorbeeld geen overeenkomst ontbinden of vernietigen. Dit neemt niet weg dat partijen tevreden kunnen zijn over de uitspraak in de spoedprocedure. Het is daarom niet verplicht om daarna een uitgebreide procedure te starten.

Advocaat niet verplicht

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten

Alleen de eiser betaalt griffierecht. Het griffierecht is lager dan bij de civiele rechter.


Spoedprocedure huurgeschil civiele rechter

Daarnaast heeft u – omdat het om een spoedprocedure gaat – ook altijd toegang tot een spoedprocedure bij de civiele rechter. Het verschil met een spoedprocedure bij de kantonrechter zit in de advocaatplicht en de kosten zijn hoger.

Advocaat verplicht

Zowel eiser als gedaagde zijn verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten

Zowel eiser als gedaagde betalen ieder een bedrag aan griffierecht bij de civiele rechter. Het griffierecht is hoger dan bij de kantonrechter.


In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden en vaak langer. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 


Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een procedure bij de civiele rechter?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder en de kosten van uw advocaat indien u deze heeft. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact