Laden...

Rechtszaak starten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Naar de rechter > Rechtszaak starten

U kunt een rechtszaak starten als u of uw organisatie een conflict heeft met een particulier of organisatie. Bent u het niet eens met een beslissing van een bestuursorgaan (overheidsorganisatie)? En heeft het bestuursorgaan uw bezwaar hiertegen afgewezen? Ook dan kunt u een procedure bij de rechter starten.

Er zijn geen coronabeperkingen meer voor toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen.
Procedures en regelingen kunnen nog wel anders zijn dan normaal.

 

 

Naar welke rechter

Een rechtszaak kunt u alleen starten bij een rechter die bevoegd is wat betreft zowel het onderwerp (dit heet absolute bevoegdheid) als het geografisch gebied (dit heet relatieve bevoegdheid). U kunt in principe niet zelf kiezen naar welke rechter u gaat of tijdens een lopende rechtszaak van rechter wisselen.

Als u het soort geschil selecteert, ziet u welke rechter in uw rechtszaak bevoegd is.

 

 Geschil tussen een particulier en/of organisatie

>Alles uitklappen
 • Wilt u of uw organisatie het oordeel van een rechter over een conflict met een particulier of organisatie, dan start u een dagvaardingsprocedure. Afhankelijk van het onderwerp en het bedrag van de vordering gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter.

  Kantonrechter

  De kantonrechter oordeelt over:

  • Arbeidszaken (over bijvoorbeeld een concurrentiebeding of ontslag)
  • Huren van een woning
  • Consumentenkoop
  • Consumentenkrediet
  • Schade door gaswinning tot en met een bedrag van € 25.000
  • Andere civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000

  Soorten dagvaardingsprocedures:

  Bij de kantonrechter bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele rechter is een advocaat wel verplicht.

  Zie ook: onderwerpen kantonrechter

  Civiele rechter

  Voor alle andere conflicten met een particulier of organisatie kunt u een dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter starten. Bijvoorbeeld als u een schadevergoeding eist van meer dan € 25.000.

  Soorten dagvaardingsprocedures:

  Bij de civiele rechter bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.  

  Zie ook: onderwerpen civiele rechter

 • Wilt u dat de rechter iets voor u doet of een beslissing neemt in een zaak met een particulier en/of organisatie, dan start u een verzoekschriftprocedure. Bijvoorbeeld om een echtscheiding te laten uitspreken. De andere partij, of een belanghebbende kan hierop reageren (in verweer gaan). Of u een verzoekschrift indient bij de kantonrechter of de civiele rechter is afhankelijk van het onderwerp van de rechtszaak.

  Onderwerpen kantonrechter
  Onderwerpen civiele rechter

  Wilt u weten uit welke stappen een verzoekschriftprocedure kan bestaan?

  Meer over een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter
  Meer over een verzoekschriftprocedure bij de civiele rechter

  Als er een spoedeisend belang is, kunt u ook bij een verzoekschriftprocedure de rechter vragen een tijdelijke beslissing te nemen via een spoedprocedure. Dit heet bij een echtscheiding een voorlopige voorziening.   


 Niet eens met beslissing bestuursorgaan en bezwaar afgewezen

>Alles uitklappen
 • Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
  Meer over de beroepsprocedure bij een bestuursrechter

  In beroep tegen verkeersboete

  Heeft de officier van justitie uw bezwaar tegen een administratieve boete (Mulderbeschikking) afgewezen? Dan gaat u in beroep bij de kantonrechter. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
  Meer over de procedure bij verkeersovertredingen

 • Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaar- of beroepsprocedure.
  Meer over een voorlopige voorziening

Strafzaak

Als u van mening bent dat er een strafbaar feit tegen u is gepleegd, dan kunt u aangifte doen bij de politie. U kunt geen strafrechtelijke procedure starten. Alleen het Openbaar Ministerie kan de strafrechter vragen te beoordelen of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.

Wilt u in een lopende strafzaak een verzoek indienen zoals een schadevergoeding naar aanleiding van ondergane voorlopige hechtenis of het terugeisen van in beslag genomen goederen? Dit moet u doen bij de rechtbank of het gerechtshof waar de strafzaak loopt.

 

Kosten van een rechtszaak

U betaalt de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Ook zijn er kosten verbonden aan een advocaat, gemachtigde, mediator of gerechtsdeurwaarder als u deze inschakelt. Afhankelijk van de uitspraak (wel of niet in het gelijk gesteld) en soort zaak kan het zijn dat u de kosten van de tegenpartij (deels) moet betalen of dat u de proceskosten vergoed krijgt.

 

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

Mediation in strafzaken

Bij mediation in strafzaken gaan verdachte en slachtoffer vrijwillig met elkaar in gesprek onder begeleiding van 2 mediators. Het doel van de mediation is herstel, het komt niet in plaats van een strafprocedure. Het kan gaan om emotioneel herstel, maar ook om materieel of financieel herstel. Voorwaarde voor deze vorm van mediation is dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor wat is gebeurd en dat het slachtoffer met de verdachte in gesprek wil. Mediation in strafzaken is kosteloos voor beide partijen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.