Laden...

Loonvordering procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Loonvordering > Loonvordering procedures
Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Of betaalt hij te weinig loon? Dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Ook kunt u wettelijke verhoging en wettelijke rente eisen.

Betaalt uw werkgever uw loon niet omdat u bent geschorst of ontslagen op staande voet? Dan kunt u, naast de loonvordering, eisen dat u weer aan het werk mag gaan.

De procedure valt onder het civiele recht. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Loonvordering procedures

Heeft u een loonconflict? U kunt een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Dat kan in een spoedprocedure (kort geding) en in een bodemprocedure.

Kort geding (spoedprocedure)

In deze dagvaardingsprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening). U kunt bijvoorbeeld eisen:

 • betaling van achterstallig loon
 • doorbetaling van loon
 • wettelijke verhoging en wettelijke rente
 • in geval van schorsing of ontslag op staande voet: wedertewerkstelling (u eist dat u weer aan het werk mag gaan)

De voorlopige voorziening van de kantonrechter (in kort geding) geldt tot de rechter in de bodemprocedure een definitief oordeel geeft. Als u en uw werkgever het kortgedingvonnis als definitieve uitspraak accepteren, kan een uitgebreide (bodem)procedure achterwege blijven.

Als u en/of uw werkgever het kortgedingvonnis niet accepteren, is hoger beroep mogelijk.

Bodemprocedure (uitgebreide procedure)

In deze dagvaardingsprocedure kunt u de rechter vragen om een definitief oordeel te geven over uw loonvordering. Bijvoorbeeld als het nodig is om bewijs te leveren door het horen van getuigen of als het conflict te ingewikkeld is voor een kort geding.

U kunt onder andere eisen:

 • betaling van achterstallig loon
 • doorbetaling van loon
 • wettelijke verhoging en wettelijke rente
 • in geval van schorsing of ontslag op staande voet: wedertewerkstelling (u eist dat u weer aan het werk mag gaan)

Bent u het niet eens met de uitspraak in de bodemprocedure? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 

Wettelijke verhoging

Als uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt, heeft u niet alleen recht op het loon, maar kunt u ook wettelijke verhoging eisen.

Wettelijke verhoging is de boete die de werkgever moet betalen vanaf de 4de werkdag dat hij het loon te laat betaalt. De werkgever hoeft geen verhoging te betalen als hij niets kan doen aan de vertraging. Denk bijvoorbeeld aan betalingsonmacht van de werkgever. De wettelijke verhoging is maximaal 50%. De rechter kan de wettelijke verhoging ook verlagen (matigen) tot een bedrag dat hij redelijk vindt, vaak 25 of 10%.

Wettelijke rente

U heeft als werknemer ook recht op de wettelijke rente. Het rentebedrag wordt berekend vanaf de datum waarop het loon verschuldigd is geworden. De rechter kan dit bedrag niet verlagen (matigen).


Verjaring

U kunt uw loon opeisen tot 5 jaar nadat uw werkgever verplicht was het aan u te betalen. Als u binnen die tijd een aangetekende brief stuurt naar uw werkgever, waarin u aanspraak maakt op het achterstallige salaris, dan wordt de verjaringstermijn van 5 jaar verlengd. U moet in uw brief duidelijk vermelden om welk loon en over welke jaren of maanden het gaat.

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: het griffierecht. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

Spoedprocedure

In de spoedprocedure vindt de zitting over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

De bodemprocedure kan 9 maanden, maar ook langer, duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact