Laden...

Loonvordering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Loonvordering
Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Of betaalt hij te weinig loon? Dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Ook kunt u wettelijke verhoging en wettelijke rente eisen.

Betaalt uw werkgever uw loon niet omdat u bent geschorst of ontslagen op staande voet? Dan kunt u, naast de loonvordering, eisen dat u weer aan het werk mag gaan.

De procedure valt onder het civiele recht. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Loonvordering

Welke juridische stappen kunt u zelf ondernemen en wanneer gaat u naar de rechter? Wat is wettelijke verhoging en wat is wettelijke rente?

Een loonconflict, wat nu?

Uw werkgever moet uw loon op tijd betalen. Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd, en heeft u wel recht op uw loon? Of betaalt uw werkgever u te weinig loon?

Dan kunt u zelf actie ondernemen door uw werkgever te verzoeken het (volledige) loon te betalen.

Naar de rechter

Kort geding

Komen uw werkgever en u er samen niet uit? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen om een kort geding (spoedprocedure) te starten. Het gaat om uw salaris, dus u wilt graag snel uitsluitsel.

De voorlopige voorziening van de kantonrechter(in kort geding) geldt tot de rechter in de bodemprocedure een definitief oordeel geeft. Als u en uw werkgever het kortgedingvonnis als definitieve uitspraak accepteren, kan een uitgebreide (bodem)procedure achterwege blijven.

Als u en/of uw werkgever het kortgedingvonnis niet accepteren, is hoger beroep mogelijk.

Bodemprocedure

In een bodemprocedure kunt u de rechter vragen om een definitief oordeel (na het voorlopige oordeel in de kortgedingprocedure) te geven over de kwestie die tot het loonconflict heeft geleid. Bijvoorbeeld als het nodig is om bewijs te leveren door het horen van getuigen of als het conflict te ingewikkeld is voor een kort geding.

Bent u het niet eens met de uitspraak in de bodemprocedure? Ook dan kunt u in hoger beroep gaan. 

Wettelijke verhoging

Als uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt, heeft u niet alleen recht op het loon, maar kunt u ook wettelijke verhoging eisen.

Wettelijke verhoging is de boete die de werkgever moet betalen vanaf de 4de werkdag dat hij het loon te laat betaalt. De werkgever hoeft geen verhoging te betalen als hij niets kan doen aan de vertraging. Denk bijvoorbeeld aan betalingsonmacht van de werkgever. De wettelijke verhoging is maximaal 50%. De rechter kan de wettelijke verhoging ook verlagen (matigen) tot een bedrag dat hij redelijk vindt, vaak 25 of 10%.

Wettelijke rente

U heeft als werknemer ook recht op de wettelijke rente. Het rentebedrag wordt berekend vanaf de datum waarop het loon verschuldigd is geworden. De rechter kan dit bedrag niet verlagen (matigen).

 

 Goed om te weten als u een loonvordering wilt indienen

>Alles uitklappen
 • In de meeste gevallen wordt loon vastgesteld in geld. Naast het normale uurloon of maandelijkse loon, valt onder het loon ook:

  • vakantietoeslag
  • bonus
  • gratificatie
  • overwerkvergoeding
  • winstaandeel
  • dertiende maand
 • U heeft als werknemer in elk geval recht op het minimumloon voor de arbeid die u heeft verricht. Verder is uw werkgever verplicht om een loonstrook aan u te geven. Ook als u (buiten uw schuld) niet of maar gedeeltelijk heeft gewerkt, moet uw werkgever vaak toch loon doorbetalen (bijvoorbeeld bij ziekte). 

 • Wil uw werkgever bedragen inhouden of verrekenen met uw loon?
  Dat mag onder bepaalde omstandigheden.

  > Mag mijn werkgever loon verrekenen? (juridischloket.nl)

 • In uw arbeidsovereenkomst staat over welke periode uw werkgever uw loon berekent. Na deze periode betaalt uw werkgever uw loon. Bij een weekloon krijgt u uw loon na een week en bij een maandloon na een maand.

 • Betaalt uw werkgever u helemaal geen loon meer omdat hij u op non actief heeft gesteld (geschorst) of op staande voet heeft ontslagen? Als u het niet eens bent met de schorsing of het ontslag, kunt u bij de kantonrechter een procedure starten. 

  Ook kunt u in de procedure over de loonvordering eisen dat u weer aan het werk mag gaan (wedertewerkstelling).

  > Lees meer over ontslag op staande voet
  > Lees meer over non-actiefstelling (schorsing)

 • U kunt uw loon opeisen tot 5 jaar nadat uw werkgever verplicht was het aan u te betalen. Als u binnen die tijd een aangetekende brief stuurt naar uw werkgever, waarin u aanspraak maakt op het achterstallige salaris, dan wordt de verjaringstermijn van 5 jaar verlengd. U moet in uw brief duidelijk vermelden om welk loon en over welke jaren of maanden het gaat.

Mediator in plaats van rechter?

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Zo kunt u uw arbeidsconflict misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. Ook als u al naar de rechter bent gestapt, kunt u nog kiezen voor mediation

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact