Laden...

Informatie voor betrokkene of aanstaande betrokkene

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Informatie voor betrokkene of aanstaande betrokkene

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Informatie voor betrokkene of aanstaande betrokkene

Heeft of krijgt u een mentor?

Dan beslist een mentor over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij regelt deze zorg voor u en kijkt of het goed gaat met u.

 • U mag zeggen wie u wilt als mentor, de rechter volgt meestal uw voorkeur.
 • U kunt een particuliere of professionele mentor voorstellen.
 • De rechter houdt toezicht op het werk van de mentor.

Mentorschap aanvragen, wijzigen of stoppen

 • U kunt voor uzelf mentorschap aanvragen. Dan bent u zowel de verzoeker als de betrokkene.
 • U kunt de rechter vragen het mentorschap te stoppen.
 • U kunt ook de rechter vragen een andere of tweede mentor te benoemen.

Wat verandert er voor u bij mentorschap?

Keurt de rechter de aanvraag voor mentorschap goed? Dan benoemt de rechter een mentor voor u. Het mentorschap gaat in op de dag nadat de rechter de uitspraak (beschikking) naar u heeft verstuurd.

Persoonlijke zaken die uw mentor regelt

Uw mentor:

 • beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • komt op voor uw persoonlijk belangen.
 • ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
 • controleert hoe het met u gaat.
 • grijpt in - als hij het nodig vindt - om uw situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruit gaat.

Uw mentor betrekt u zoveel mogelijk bij zijn taken. Hij moedigt u aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als u daartoe in staat bent. Verder doet hij zijn werk met respect voor uw godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond.

Heel persoonlijke zaken waar u zelf over gaat

U blijft handelingsbekwaam. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de zeggenschap over uw kinderen onder de 18 jaar behoudt. Over heel persoonlijke zaken beslist u zelf. U moet bijvoorbeeld zelf:

 • een echtscheidingsverzoek indienen
 • een kind erkennen
 • een donorregistratie doen
 • een euthanasieverklaring opstellen
 • een testament maken
 • beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Uw mentor kan dit soort beslissingen niet nemen, maar kan hierover wel met u meedenken.

Heeft u een klacht over uw mentor?

Dan stuurt u een brief naar de rechtbank die uw mentorschap controleert. De rechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u en uw mentor mogelijk uit voor een zitting.

Kunt u niet zorgen voor uw geldzaken of bezit?

Wilt u ook iemand die over uw financiële zaken beslist? Dan kunt u om een bewindvoerder vragen. U vraag bewind aan met hetzelfde formulier als mentorschap.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.