Laden...

Procedures mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Procedures mentorschap

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Procedures mentorschap

Mentorschap aanvragen

Mentorschap vraagt u aan bij de rechter. Tegelijk met het mentorschap kunt u ook bewind aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn geldzaken niet zelf kan regelen.

Andere of tweede mentor aanstellen

Als mentor of betrokkene kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Wijziging van een mentor vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De rechter oordeelt hierover.

Mentorschap stoppen

Mentorschap stopt alleen vanzelf bij tijdelijk mentorschap, als de betrokkene overlijdt of als het mentorschap overgaat in curatele. In alle andere gevallen stopt het mentorschap alleen als de rechter dit uitspreekt.

Kunt u niet naar de zitting komen? 

Krijgt u een uitnodiging voor een zitting en is het voor u als persoon voor wie mentorschap is aangevraagd of geregeld (de betrokkene) of als (beoogde) mentor om medische redenen niet mogelijk om naar de zitting te komen? Neem contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

Is het om een andere dan een medische reden voor u als betrokkene of als (beoogde) mentor niet mogelijk om naar de zitting te komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw verzoek afwijzen.

Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn, ouders en meerderjarige broers en zussen.

 

 Andere procedures mentorschap

>Alles uitklappen
 • Heeft de betrokkene al een mentor? En kan de betrokkene niet goed beslissen over zijn bezit en geldzaken? Dan kan iedereen die een aanvraag voor mentorschap mag indienen, de rechter vragen om het mentorschap aan te vullen met bewind.

  Ga naar de aanvraagprocedure bewind

 • Heeft de betrokkene al een mentor, maar biedt het mentorschap onvoldoende bescherming? Dan kan iedereen die een aanvraag voor mentorschap mag indienen, de rechter vragen om het mentorschap om te zetten naar curatele. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen mentorschap en/of bewind onvoldoende zijn.

  Stuur het formulier en de bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt op het mentorschap.
 • Loopt het mentorschap voor een bepaalde periode? De kantonrechter kan beslissen om de periode te verlengen. Wie kan de kantonrechter verzoeken dit te doen:

  Particuliere mentor

  Als particuliere mentor kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  Wilt u digitaal werken en heeft u nog geen toegang? U kunt zich aanmelden voor Mijn CBM.

  Betrokkene, ander persoon of instelling

  U kunt een brief (verzoekschrift) naar de rechtbank sturen zoals hierboven beschreven als u een van deze personen bent of de brief namens een instelling stuurt:

  • de betrokkene (de persoon die een mentor heeft)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • namens de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  Professionele mentor

  Als professionele mentor kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  • digitaal, of
  • per post zoals hierboven beschreven voor de particuliere mentor

  De rechter behandelt uw verzoek

  De rechter vraagt de mening van de mentor, betrokkene of belanghebbende(n). Hij doet dit in ieder geval als zij geen bereid- of akkoordverklaring hebben ingediend. Zij kunnen per brief reageren op het verzoek om het mentorschap te verlengen. Soms besluit de rechter dat een zitting nodig is.

  Uitspraak van de rechter

  De rechter beoordeelt of het nodig is om het mentorschap te verlengen. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen. De uitspraak heet een beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de mentor en belanghebbende(n) krijgen de beschikking toegestuurd. Bent u het niet eens met de uitspraak? Lees meer over hoger beroep op de procedurepagina mentorschap aanvragen.

 • De rechter kan met het verzoek akkoord gaan of dit afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie stuurt de beschikking per post naar:

  • de betrokkene
  • de oude mentor
  • de nieuwe mentor of tweede mentor
  • de belanghebbende(n) die bij de zitting aanwezig waren

  Gaat de rechter akkoord met het verzoek?

  De nieuwe of tweede mentor start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd. Soms wordt in de beschikking een andere ingangsdatum van de benoeming van de mentor vermeld. In dat geval start de mentor op die andere ingangsdatum. De rechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de mentor.

  Heeft de rechter een nieuwe mentor benoemd, dan moet de oude mentor eindverslag doen. Als de rechter een tweede mentor heeft aangesteld, is dit niet nodig.

  Wijst de rechter het verzoek af?

  Dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak?

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact