Laden...

Taken en verplichtingen particuliere mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Taken en verplichtingen particuliere mentor

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen particuliere mentor

Als mentor komt u op voor de persoonlijke (niet-financiële) belangen van de betrokkene. Uit welke taken uw werk bestaat, verschilt per situatie.

 

Taken mentor

Als mentor regelt u de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. U betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij uw taken. En u moedigt hem aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als hij daartoe in staat is. Verder doet u uw werk met respect voor de godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond van de betrokkene.

Persoonlijke zaken die u regelt

U heeft onder meer de volgende taken:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat u weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. En erop toezien dat zij zich aan hun afspraken houden.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

U kunt de rechter raadplegen bij ingrijpende situaties.

Heel persoonlijke zaken die de betrokkene zelf regelt

U mag niet beslissen over zaken van de betrokkene die heel persoonlijk zijn. Zo mag u geen:

 • echtscheidingsverzoek indienen
 • kind laten erkennen
 • donorregistratie doen
 • euthanasieverklaring opstellen
 • testament maken
 • beslissing nemen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

U kunt wel met de betrokkene meedenken over deze zeer persoonlijke zaken.

Verplicht informeren

In de volgende situaties moet u de rechter per brief informeren:

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede mentor
 • bij verhuizing door de betrokkene of door u
 • als u uw taken voor lange tijd niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • als het mentorschap niet meer nodig is
 • als u uw taken (om welke reden dan ook) wilt neerleggen

Vindt u dat het mentorschap niet voldoende bescherming biedt? En wilt u mentorschap omzetten naar curatele? Vraag dit dan direct aan bij de rechtbank die toezicht houdt op het mentorschap.

Verantwoorden bij de rechter

Verslag uitbrengen tijdens het mentorschap

U moet verslagen maken en indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt die om toezicht te houden op het verloop van het mentorschap en de voortgang: is de maatregel nog nodig? Voldoet de maatregel nog? 

Bent u particulier mentor? 

Bent u professioneel mentor?

Eindverslag als het mentorschap of de mentor stopt

Stopt de mentor of het mentorschap? Dan moet u in een eindverslag beschrijven hoe het mentorschap is verlopen. Stuur het verslag naar:

 • de rechtbank die toezicht houdt op het mentorschap
 • de betrokkene
 • uw opvolger (als u stopt als mentor, maar het mentorschap wordt voortgezet)

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.