Laden...

Taken en verplichtingen particuliere mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Taken en verplichtingen particuliere mentor

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen particuliere mentor

Als mentor komt u op voor de persoonlijke (niet-financiële) belangen van de betrokkene. Uit welke taken uw werk bestaat, verschilt per situatie.

 

Taken mentor

Als mentor regelt u de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. U betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij uw taken. En u moedigt hem aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als hij daartoe in staat is. Verder doet u uw werk met respect voor de godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond van de betrokkene.

Persoonlijke zaken die u regelt

U heeft onder meer de volgende taken:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat u weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. En erop toezien dat zij zich aan hun afspraken houden.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

U kunt de rechter raadplegen bij ingrijpende situaties.

Heel persoonlijke zaken die de betrokkene zelf regelt

U mag niet beslissen over zaken van de betrokkene die heel persoonlijk zijn. Zo mag u geen:

 • echtscheidingsverzoek indienen
 • kind laten erkennen
 • donorregistratie doen
 • euthanasieverklaring opstellen
 • testament maken
 • beslissing nemen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

U kunt wel met de betrokkene meedenken over deze zeer persoonlijke zaken.

Verplicht informeren

Bij een verhuizing van de betrokkene of u kunt u de adreswijziging doorgeven via Mijn CBM als u daarvan gebruik maakt. Kijk voor meer informatie bij ‘Wijzigingen doorgeven’. Maakt u geen gebruik van Mijn CBM, geef de adreswijziging dan door per brief.

Ook in de volgende situaties moet u de rechter per brief informeren:

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede mentor
 • als u uw taken voor lange tijd niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • als het mentorschap niet meer nodig is
 • als u uw taken (om welke reden dan ook) wilt neerleggen

Vindt u dat het mentorschap niet voldoende bescherming biedt? En wilt u mentorschap omzetten naar curatele? Vraag dit dan direct aan bij de rechtbank die toezicht houdt op het mentorschap.

Verantwoorden bij de rechter

Verslag uitbrengen tijdens het mentorschap

U moet verslagen maken en indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt die om toezicht te houden op het verloop van het mentorschap en de voortgang: is de maatregel nog nodig? Voldoet de maatregel nog? 

Bent u particulier mentor? 

 • De kantonrechter kan u vragen een tussentijdse evaluatie te maken en in te dienen. Er vindt dan een evaluatie van de maatregel plaats waarbij gekeken wordt of mentorschap nog passend is. Een uitkomst kan zijn dat de maatregel wordt opgeheven of juist moet worden uitgebreid met bewind
 • De kantonrechter laat het u weten als hij bij wijze van uitzondering wil dat u een mentorschapsverslag maakt en indient voordat de 5 jaar om zijn (artikel 1:459 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Het mentorschapsverslag ziet toe op de jaarlijkse verantwoording van werkzaamheden van de mentor aan de kantonrechter. Als particulier mentor kunt u het mentorschapsverslag digitaal invullen en indienen via Mijn CBM. Heeft u nog geen toegang? Lees meer over Mijn CBM.
  U kunt ook met een pdf-formulier het mentorschapsverslag (pdf, 263,4 KB) maken en het per post indienen bij de rechtbank.

Bent u professioneel mentor?

Eindverslag als het mentorschap of de mentor stopt

Stopt de mentor of het mentorschap? Dan moet u in een eindverslag beschrijven hoe het mentorschap is verlopen. Stuur het verslag naar:

 • de rechtbank die toezicht houdt op het mentorschap
 • de betrokkene
 • uw opvolger (als u stopt als mentor, maar het mentorschap wordt voortgezet)

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact