Laden...

Kosten en vergoeding mentorschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Kosten en vergoeding mentorschap

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding mentorschap

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Als u een advocaat inschakelt, brengt dit ook kosten met zich mee. Bij sommige procedures over mentorschap hoeft u geen griffierecht te betalen. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de mentor vaststellen.

U betaalt griffierecht als u:

 • mentorschap aanvraagt
 • mentorschap wilt stoppen
 • mentorschap wilt uitbreiden met bewind
 • de maatregel mentorschap wilt omzetten naar curatele
 • tijdelijk mentorschap wilt verlengen

Hierbij geldt in de tabel griffierechten kanton het tarief voor verzoeken van onbepaalde waarde.

U betaalt geen griffierecht als:

 • het mentorschap stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u vraagt om een mentor te ontslaan
 • u vraagt om een nieuwe of tweede mentor te benoemen

Let op: het aanstellen of ontslaan van een mentor is niet hetzelfde als het aanvragen van mentorschap. Voor het aanvragen van mentorschap betaalt u wél griffierechten.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 


Overige kosten

Aan deze procedure zijn meer kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding mentor

Als de kantonrechter u aanstelt als mentor, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de betrokkene terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding 2020

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding is in 2020:

 • voor een niet-professionele curator € 1.127
 • voor een niet-professionele bewindvoerder € 626
 • voor een niet-professionele mentor € 626

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de niet-professionele curator. Zijn er 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren, dan delen zij de vergoeding. Voor sommige situaties in 2020 geldt een ander tarief (overheid.nl).


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.