Laden...

Andere of tweede mentor aanstellen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mentorschap > Andere of tweede mentor aanstellen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Andere of tweede mentor aanstellen

Het is mogelijk om van mentor te veranderen of een tweede mentor te benoemen. Wijziging van een mentor vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De rechter oordeelt hierover.

Er is geen verschil in rechten of plichten van een eerste of tweede mentor. Als er 2 mentoren zijn, kunnen zij de taken samen maar ook zelfstandig uitvoeren. De mentoren mogen met elkaar afspraken maken over het verdelen van de taken. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

 Andere of tweede mentor aanstellen

>Alles uitklappen
 • De mentor of de betrokkene kan een verzoek indienen bij de rechter. Deze persoon is de verzoeker.

 • U bent de mentor

  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de rechter om een andere of tweede mentor aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede mentor
  • de betrokkene
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over het mentorschap.

  U bent de betrokkene

  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de rechter om een andere of tweede mentor aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede mentor
  • de mentor die er nu is
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over het mentorschap.

 • De nieuwe of tweede mentor moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn ook professionele mentoren. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen (rijksoverheid.nl) voordat de rechter hen kan benoemen.
 • De rechter beoordeelt uw verzoek. Soms vindt hij het nodig om een zitting te houden. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar:

  • de betrokkene
  • de mentor die er nu is
  • de voorgestelde nieuwe of tweede mentor
  • de belanghebbende(n) als die er zijn
 • De rechter kan met het verzoek akkoord gaan of dit afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie stuurt de beschikking per post naar:

  • de betrokkene
  • de oude mentor
  • de nieuwe mentor of tweede mentor
  • de belanghebbende(n) die bij de zitting aanwezig waren

  Gaat de rechter akkoord met het verzoek?

  De nieuwe of tweede mentor start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd. Soms wordt in de beschikking een andere ingangsdatum van de benoeming van de mentor vermeld. In dat geval start de mentor op die andere ingangsdatum. De rechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de mentor.

  Heeft de rechter een nieuwe mentor benoemd, dan moet de oude mentor eindverslag doen. Als de rechter een tweede mentor heeft aangesteld, is dit niet nodig.

  Wijst de rechter het verzoek af?

  Dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak?

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

Kosten procedure

Voor het verzoek voor een andere of tweede mentor betaalt u geen griffierechten.

Doorlooptijd procedure

Over het algemeen vindt een zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoek plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.