Laden...

Checklist Tussentijdse evaluatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Checklist Tussentijdse evaluatie

Checklist Tussentijdse evaluatie

In de onderstaande checklist ziet u wat u in de tussentijdse evaluatie moet vermelden. De betrokkene is de persoon voor wie er bewind en/of mentorschap of curatele is.

Contact

 • Het aantal keren dat u de betrokkene ziet of spreekt; geef aan of dit per week, maand of jaar is.
 • Hoe het contact tussen u en de betrokkene is, bijvoorbeeld de sfeer en de mogelijkheid om afspraken te maken.
 • Als er een tweede bewindvoerder, mentor of curator is: hoe het contact tussen u beiden is.

Situatie van de betrokkene

 • De reden (situatie van de betrokkene) voor het starten van het bewind, het mentorschap of de curatele.
 • Hoe de situatie van de betrokkene nu is ten opzichte van de start van het bewind, het mentorschap of de curatele.
 • Hoe uw verwachting is dat de situatie van de betrokkene verbetert, hetzelfde blijft of verslechtert.
 • Of (en zo ja, in welke mate) de betrokkene op termijn zelf weer beslissingen over geldzaken en/of persoonlijke zorg kan nemen.
 • Hoe passend het bewind, het mentorschap of de curatele is en of het moet worden voortgezet.

Handtekening

De volgende mensen moeten de tussentijdse evaluatie ondertekenen:
 • uzelf, en
 • de betrokkene als hij ook in staat is de rekening en verantwoording te beoordelen en ondertekenen, en
 • de tweede curator, bewindvoerder en/of mentor als die er is.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact