Laden...

Taken en verplichtingen particulier bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Taken en verplichtingen particulier bewindvoerder

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen particulier bewindvoerder

Als bewindvoerder beschermt u het bezit van de betrokkene en regelt u zijn geldzaken.
Uit welke taken het werk bestaat, verschilt per situatie.

Tip: sla een pdf-formulier op en open het daarna vanaf uw computer.
Als u het pdf-formulier opent en invult in de browser, kunt u problemen krijgen bij het opslaan.

Het bewind opstarten

Als de kantonrechter u tot bewindvoerder heeft benoemd, dan legt hij dit vast in een beschikking (dit is een schriftelijke uitspraak). Het bewind start op de dag nadat de rechtbank de beschikking heeft verstuurd. Op die dag begint uw taak als bewindvoerder.

Brochure

Download de brochure 'U bent benoemd tot bewindvoerder. Wat nu?' (pdf, 4,4 MB)
Opmerking: I.v.m. gewijzigde "Aanbevelingen meerderjarigenbewind" is de informatie in deze brochure deels verouderd.

 

>Alles uitklappen

Geldzaken regelen en administratie doen

Taken die u voor de betrokkene uitvoert zijn onder meer:

 • U controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen.
 • U betaalt de rekeningen.
 • U keert leefgeld uit aan de betrokkene voor zijn dagelijkse uitgaven.
 • U doet belastingaangifte.
 • U vraagt bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen aan.
 • U houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie (kijk bij Rekening en verantwoording wat u moet bijhouden en jaarlijks aan de rechter moet laten zien).
 • Als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg.
 • Als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af.

Toestemming geven

De betrokkene blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld zelf zijn testament opmaken en stemmen bij verkiezingen. Bepaalde persoonlijke beslissingen van de betrokkene, hebben financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als hij wil trouwen of samenwonen. Vraag daarom de betrokkene om zijn plannen met u te bespreken.

 

>Alles uitklappen
 • De betrokkene mag niet zonder toestemming het onder bewind gestelde bezit verkopen. Ook mag hij niet zomaar nieuwe contracten afsluiten of grote aankopen doen. Hiervoor moet hij u om toestemming vragen. U beslist hierover.

 • Staat de betrokkene geregistreerd in het Centraal curatele- en bewindregister? En deed iemand zaken met de betrokkene zonder uw toestemming? Dan kan deze persoon de vordering niet verhalen op het bezit dat onder bewind staat. Hij kan bijvoorbeeld geen geld eisen van de betrokkene, ook al was dit afgesproken. Hij had kunnen weten dat het bezit van de betrokkene onder bewind staat (door raadpleging van het register).

  Inschrijving van het bewind in het Centraal curatele- en bewindregister gebeurt soms bij het instellen van bewind. Is het bewind niet ingeschreven en vindt u dat wel nodig? Dan kunt u de kantonrechter daar om vragen.


Toestemming vragen

Als bewindvoerder beslist u over de geldzaken en het bezit dat onder bewind staat. Voor onderstaande handelingen heeft u toestemming nodig.

 

>Alles uitklappen
 • Voor het uitvoeren van onderstaande handelingen moet u toestemming hebben:

  • het doen van uitgaven die naar verwachting hoger zijn dan € 2.000, bijvoorbeeld voor onderhoud of inrichting van een woning (tel de kosten bij elkaar op) of een vakantie
  • het verkopen van bezit van de betrokkene
  • het huren of verhuren van een woning
  • het lenen of uitlenen van geld
  • het doen of aannemen van een schenking
  • het beleggen van het geld van de betrokkene (geen toestemming nodig voor beleggingen met risicoprofiel (zeer) defensief, wel voor andere risicoprofielen of voor risicovollere beleggingen zoals aandelen of effecten)
  • beslissingen over nalatenschappen
  • het starten van een juridische procedure
  • het afkopen van een verzekeringspolis

  Aan wie vraagt u toestemming?

  • U vraagt de betrokkene om toestemming voor het uitvoeren van de handeling als de betrokkene daarover kan beslissen.
  • Kan hij dat niet of is hij het niet met u eens, dan vraagt u de kantonrechter om toestemming (machtiging) met een machtigingsverzoek (zie uitleg hieronder).
   Ook de betrokkene kan dit machtigingsverzoek bij de kantonrechter indienen als hij iets wil waar u het niet mee eens bent.
   Een machtiging voor een schenking geeft een rechter meestal alleen als u kunt aantonen dat de betrokkene vóór het bewind al herhaaldelijk een schenking deed en er na de schenking minimaal 30.000 euro op de bankrekening van de betrokkene overblijft.
 • Maak het machtigingsverzoek en dien het in, dat kan volledig digitaal in Mijn Bewind of per post:

  Heeft u al Mijn Bewind?

  Mijn Bewind starten (digid.nl)
  (U logt in met uw eigen DigiD, niet die van de persoon voor wie u curator bent)

  Kent u Mijn Bewind nog niet? Lees meer over de mogelijkheden van Mijn Bewind.

  Liever per post?

  Stuur het ingevulde formulier machtigingsverzoek met (bewijs)stukken naar de kantonrechter. In de Checklist Machtigingsverzoek ziet u de vereiste gegevens. 

  Reactie op machtigingsverzoek

  Geeft de kantonrechter u toestemming voor de handeling? Dan kunt u deze uitvoeren. Heeft u toestemming gevraagd voor een uitgave en keurt de kantonrechter de uitgave goed? Stuur dan bij de eerstvolgende rekening en verantwoording de bonnen en rekeningen mee.

  Contact bij vragen

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank die toezicht houdt op het bewind.


Verplicht informeren van de kantonrechter

U bent verplicht de kantonrechter direct te informeren in de volgende situaties:

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede bewindvoerder
 • bij verhuizing door de betrokkene of door u
 • als u uw taken voor lange tijd niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • als het bewind niet meer nodig is
 • als het bewind niet voldoende is en u bewind wilt omzetten naar curatele
 • als de betrokkene een erfenis krijgt
 • als het vermoeden bestaat dat de betrokkene zijn wil niet meer goed kan bepalen en hij dat bij aanvang van het bewind wel kon
 • als de betrokkene wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Informeer de kantonrechter per brief. Heeft u toegang tot Mijn Bewind? Log in met uw DigiD en stuur de kantonrechter een bericht.


Verantwoorden bij de kantonrechter

De kantonrechter houdt toezicht op uw werk. U moet zich bij hem verantwoorden. De kantonrechter wil dat u de volgende documenten opstelt:

 • de boedelbeschrijving (zie uitleg boven aan de pagina)
 • de rekening en verantwoording (jaarlijks)
 • de tussentijdse evaluatie
 • de eindrekening en verantwoording (bij het einde van het bewind)
>Alles uitklappen

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Is betrokkene erfgenaam? Een erfenis is het totaal aan bezit en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Op de pagina erfenis aanvaarden of verwerpen leest u hoe u namens de betrokkene de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Ook vindt u er uitleg over de verschillen tussen die mogelijkheden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Algemene vragen:

Lees meer over contact via WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Financiële vragen:

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur. 
Heeft u een financiële vraag, belt u dan met bovenstaand nummer. Heeft u een vraag over de rekening en verantwoording? Belt u dan met het algemene nummer.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.