Laden...

Staatloosheid

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Staatloosheid

Als iemand in Nederland woont en geen officiële nationaliteit heeft, kan die persoon aan de rechter vragen om de staatloosheid vast te stellen. Vaststelling van de staatloosheid geeft bepaalde rechten en kan helpen bij het regelen van zaken, zoals de aanvraag van een reisdocument. Alleen de rechtbank Den Haag mag deze verzoeken behandelen. Een advocaat is verplicht. 

Staatloosheid vaststellen

Staatloos betekent dat iemand geen officiële nationaliteit heeft. Op 1 oktober 2023 is de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (Wvs) ingegaan. Met deze wet kan iemand zonder officiële nationaliteit aan de rechter vragen om de staatloosheid vast te stellen. Die persoon moet daar onmiddellijk belang bij hebben en in Nederland wonen. Het verzoek moet door een advocaat worden ingediend.

Een verzoek tot vaststelling van de staatloosheid is een civiele verzoekschriftprocedure. Alleen de rechtbank Den Haag mag deze verzoeken behandelen.

Basisregistratie Personen

Als de rechter de staatloosheid van iemand vaststelt, kan deze persoon zich in de Basisregistratie Personen (BRP) als ‘staatloos’ laten registreren. Deze registratie geeft bepaalde rechten en kan helpen bij het regelen van zaken, zoals de aanvraag van een reisdocument.

Goed om te weten

  • De procedure vaststelling staatloosheid is een civiele verzoekschriftprocedure.
  • Alleen de rechtbank Den Haag is bevoegd om deze verzoeken te behandelen.
  • Een advocaat moet het verzoek indienen bij de administratie van Team Handel van de rechtbank Den Haag.
  • Kijk voor informatie over de kosten van een procedure bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel recht

Informatie over de procedure

Meer informatie over deze procedure en de bijlagen die nodig zijn bij een verzoekschrift staat op de website van de UNHCR Nederland (unhcr.org) en op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (ind.nl).

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact