Laden...

Contact rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Heeft u een vraag over de inhoud van uw zaak? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u een algemene vraag? Het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 088 361 61 61 of via één van de andere kanalen.

 

 

Als u na 17:00 uur wilt bellen omdat u verhinderd bent te verschijnen op een (straf)zitting van diezelfde avond bij de rechtbank Den Haag, gebruik dan het nummer 088-3622026.

 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • Algemeen

  • Telefoon: 088 – 361 21 00
   1. Belastingen
   2. Vreemdelingenzaken
   3. Bouw, Sociale Verzekeringen- of Bijstandszaken (Bestuursrecht 1)
   4. Varia en Ambtenarenzaken (Bestuursrecht 2)

    

  • Fax:
   • Belastingen 088 – 361 06 57
   • Vreemdelingenzaken 088 – 361 06 61
   • Bewaring 088 - 361 06 02
   • Bouw, Sociale Verzekeringen- of Bijstandszaken (Bestuursrecht 1) 088 – 361 06 58
   • Varia en Ambtenarenzaken (Bestuursrecht 2) 088 – 361 06 62

  Piketnummer voor spoedvoorzieningen buiten werktijden:
  Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken: 088 – 361 92 90 (bereikbaar op werkdagen van 17.00 tot 07.30 uur en in het weekend)

  Ondersteuning nodig bij het digitaal procederen? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum op telefoonnummer 088 – 361 61 61 via Facebook of Twitter.

 • Griffies

  Handel/Bodem
  • Roladministratie (dagvaardingszaken en geldvorderingen vanaf € 25.000) - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Roladministratie (dagvaardingszaken) - fax: 088 - 361 06 66
  • Comparitie na antwoord - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Comparitie na antwoord - fax: 088 - 361 06 66
  • Enquêtes/pleidooi - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Enquêtes - fax: 088 - 361 06 66
  • Boedel - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Boedel - fax: 088 - 361 06 64

   

  Algemene Zaken
  • Algemene zaken (verzoekschriften inclusief beslagrekesten) - telefoon: 088 - 361 20 17
  • Algemene zaken - fax: 088 - 361 06 65

  Insolventies
  • Insolventies - telefoon: 088 – 361 20 19
  • Insolventies - fax: 088 – 361 06 67

  Kort geding
  • Kort gedingen - telefoon: 088 - 361 20 11 (niet voor kort gedingen in kantonzaken; let op: executiegeschillen ex artikel 438 Rv zijn geen kantonzaken!)
  • Kort gedingen - fax: 088 - 361 06 69 (niet voor kort gedingen in kantonzaken)
  • Piketregeling voorzieningenrechter telefoon: 06-150 976 48. Indien geen gehoor: 06-319 645 76 (uitsluitend voor advocaten en betreffende voorzieningen die buiten kantooruren geen uitstel dulden).  

  Overig
  • Europees betalingsbevel - telefoon: 088 - 361 20 24
  • Europees betalingsbevel - fax: 088 - 361 06 65
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - telefoon: 088 - 361 20 35
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - fax: 088 - 361 06 80
  • Tel: 088 - 361 21 10

  Bekijk hier het overzicht van veelgestelde vragen over Familie.
   

  Gezag, Alimentatie, Omgang, Wet werk en bijstand (WWB), Paspoortzaken, Internationale kinderontvoering (HKOV)

  Gezagsregister, Huwelijksgoederenregister, non appel Marokko, opvragen oude beschikkingen, kracht van gewijsde, Brusselcertificaten

  Liaisonrechter internationale kinderbescherming

  Echtscheiding en Voorlopige Voorzieningen, Verklaring non appel, Wet tijdelijk huisverbod, griffierecht

  Overige zaken (b.v. met betrekking tot afstamming, wijziging van aktes burgerlijke stand (incl. verzoek wijziging voornaam), adoptie, deskundigenonderzoek

 • Administratie Jeugdrecht

  Alle verzoeken inzake ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP)

  • Telefoon: 088 - 361 20 52
  • Fax: 088 - 361 06 71

  Administratie Zorgrecht

  Alle verzoeken inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg (WFZ)

  • Tel: 088 - 361 20 51
  • Fax: 088 - 361 06 70

  De administratie Zorgrecht is (tot nader bericht) bereikbaar op werkdagen:

  • van 10.00 uur tot 12.00 uur
  • van 14.00 uur tot 16.00 uur

  Vragen (spoed of regulier) kunnen ook gemaild worden naar: Administratie.Zorgrecht.rb-dh@rechtspraak.nl

 • Afdeling Bewind/Toezicht

  • verzoekschriften:

  Instellingen/ontslag en opheffing/boedels

  • Erfrecht en Minderjarige bewind:

  verwerping nalatenschap minderjarige/machtigingen minderjarige

   • telefoon: 088 - 361 20 34
   • fax: 088 - 361 06 75
  • Beheer:

  Periodieke rekening, eindafrekening, machtiging en 5-jaars evaluatie

  • telefoon: 088 - 361 20 31

  Civiele griffie

  • geldvorderingen tot € 25.000 en kort gedingen in kantonzaken
  • verzoekschriften ontbinding arbeidsovereenkomst, vernietiging besluit vereniging van eigenaars

  • telefoon: 088 - 361 20 32
  • fax: 088 - 361 06 74

  Adres:
  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag

  Adres, telefoon- en faxnummers van de andere locaties:

  • Gouda: T 088 - 361 20 40 en F 088 - 361 06 77 (Oosthaven 25, 2801 PC Gouda)
  • Leiden: T 088 - 361 20 30 en F 088 - 361 06 78 ( Witte Singel 1, 2311 BG Leiden)
  • Algemeen
   fax: 088 – 361 06 82
  • Administratie meervoudigestrafkamerzaken (MK)
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Administratie Politierechterzaken (PR) - telefoon
   088 – 361 20 47
  • Administratie raadkamer
   telefoon: 088 - 361 20 42
  • Administratie raadkamer jeugdzaken
   telefoon: 088 - 361 20 57
  • Administratie Bijzondere raadkamer (DiRa)
   telefoon: 088 – 361 20 46
   fax: 088 - 361 06 82
  • Administratie appèlzaken
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Administratie kinderzaken (KR)
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Gratieverzoeken
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Toevoegingen minder- en meerderjarig
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Afgifte afschrift vonnis
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Kabinet RC
   telefoon: 088 - 361 20 48
   fax: 088 - 361 06 83
  • Secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting
   telefoon: 088 - 361 20 43
   fax: 088 – 361 06 54
  • Jeugdstraf / kantonleerplicht
   fax: 088 - 361 06 82
  • Stelbrieven, aanhoudingsverzoeken en/of volmachten tot instellen/intrekken hoger beroep
   fax: 088 – 361 06 82
   e-mail: strafgriffie.rb.denhaag@rechtspraak.nl
   Het e-mailadres is uitsluitend bestemd voor de advocatuur

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Den Haag.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.