Contact rechtbank Den Haag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

 Algemeen

>Alles uitklappen

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • Vreemdelingenzaken

  • Algemeen - telefoon: 088 - 361 20 28
  • Algemeen - fax: 088 - 361 06 61
  • Bewaringen - telefoon: 088 - 361 20 28
  • Bewaringen - fax: 088 - 361 06 62
  • Voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 20 28
  • Voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 06 61


  Piketnummer voor spoedvoorzieningen buiten werktijden: Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken 088 - 361 92 90 (bereikbaar op weekdagen van 17.00 tot 7.30 uur en in het weekend)

  Ondersteuning nodig bij het digitaal procederen? Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum op telefoonnummer 088 361 61 61, via Facebook of Twitter.

  Overige zaken

  • Bouw, sociale verzekeringen, omgevingsrecht, algemene bijstand, beroep en voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 20 26 
  • Bouw, sociale verzekeringen, omgevingsrecht, algemene bijstand, beroep en voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 06 58 of 088 - 361 06 59
  • (Militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2027
  • (Militaire) ambtenarenzaken, voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 0660
  • Varia en voorlopige voorzieningen - telefoon: 088 - 361 2027
  • Varia en voorlopige voorzieningen - fax: 088 - 361 06 60
  • Belastingen van rijk en lagere overheden, toeslagen en studiefinanciering - telefoon: 088 - 361 20 25
  • Belastingen van rijk en lagere overheden, toeslagen en studiefinanciering - fax: 088 - 361 06 57
 • Griffies

  Handel/Bodem
  • Roladministratie (dagvaardingszaken en geldvorderingen vanaf € 25.000) - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Roladministratie (dagvaardingszaken) - fax: 088 - 361 06 66
  • Comparitie na antwoord - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Comparitie na antwoord - fax: 088 - 361 06 66
  • Enquêtes/pleidooi - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Enquêtes - fax: 088 - 361 06 66
  • Boedel - telefoon: 088 - 361 20 18
  • Boedel - fax: 088 - 361 06 64

   

  Algemene Zaken
  • Algemene zaken (verzoekschriften inclusief beslagrekesten) - telefoon: 088 - 361 20 17
  • Algemene zaken - fax: 088 - 361 06 65

  Insolventies
  • Insolventies - telefoon: 088 – 361 20 19
  • Insolventies - fax: 088 – 361 06 67

  Kort geding
  • Kort gedingen - telefoon: 088 - 361 20 11 (niet voor kort gedingen in kantonzaken; let op: executiegeschillen ex artikel 438 Rv zijn geen kantonzaken!)
  • Kort gedingen - fax: 088 - 361 06 69 (niet voor kort gedingen in kantonzaken)
  • Piketregeling voorzieningenrechter telefoon: 06-150 976 48. Indien geen gehoor: 06-319 645 76 (uitsluitend voor advocaten en betreffende voorzieningen die buiten kantooruren geen uitstel dulden).  

  Overig
  • Europees betalingsbevel - telefoon: 088 - 361 20 24
  • Europees betalingsbevel - fax: 088 - 361 06 65
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - telefoon: 088 - 361 20 35
  • Kamer van Toezicht (kandidaat-)notarissen - fax: 088 - 361 06 80
  • Tel: 088 - 361 21 10

  Gezag, Alimentatie, Omgang, Wet werk en bijstand (WWB), Paspoortzaken, Internationale kinderontvoering (HKOV)

  • Fax: 088 - 361 06 72

  Gezagsregister, Huwelijksgoederenregister, non appel Marokko, opvragen oude beschikkingen, kracht van gewijsde, Brusselcertificaten

  • Fax: 088 - 361 06 98

  Liaisonrechter internationale kinderbescherming


  Echtscheiding en Voorlopige Voorzieningen, Verklaring non appel, Wet tijdelijk huisverbod, griffierecht

  • Fax: 088 - 361 06 73

  Overige zaken (b.v. met betrekking tot afstamming, wijziging van aktes burgerlijke stand (incl. verzoek wijziging voornaam), adoptie, deskundigenonderzoek

  • Fax: 088 - 361 06 73
 • Bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

  • Telefoon: 088 - 361 20 51
  • Fax: 088 - 361 06 70

  Ondertoezichtstelling, Uithuisplaatsing (OTS)

  • Tel: 088 - 361 20 52
  • Fax: 088 - 361 06 71
  • Extrajudicieel (verzoekschriften, rogatoire commissie, handelsnaamwet, onderbewindstelling, curatele, mentorschap etc.) - telefoon: 088 - 361 20 31
  • Extrajudicieel - fax: 088 - 361 06 75
  • Mulderzaken/strafgriffie - telefoon: 088 - 361 20 49
  • Mulderzaken/strafgriffie - fax: 088 - 361 06 76
  • Civiele griffie (geldvorderingen tot € 25.000 en kort gedingen in kantonzaken) - telefoon: 088 - 361 20 32
  • Civiele griffie inclusief kort gedingen in kantonzaken - fax: 088 - 361 06 74

  Telefoon- en faxnummers van de andere locaties:
  • Gouda: T 088 - 361 20 40 en F 088 - 361 06 77
  • Leiden: T 088 - 361 20 30 en F 088 - 361 06 78
  • Algemeen
   fax: 088 – 361 06 82
  • Administratie meervoudigestrafkamerzaken (MK)
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Administratie Politierechterzaken (PR) - telefoon
   088 – 361 20 47
  • Administratie raadkamer gevangenhouding
   telefoon: 088 - 361 20 42
  • Administratie Bijzondere raadkamer (DiRa)
   telefoon: 088 – 361 20 46
   fax: 088 - 361 06 82
  • Administratie appèlzaken
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Administratie kinderzaken (KR)
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Gratieverzoeken
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Toevoegingen meerderjarig
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Toevoegingen minderjarig
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Afgifte afschrift vonnis
   telefoon: 088 - 361 20 47
  • Kabinet RC
   telefoon: 088 - 361 20 48
   fax: 088 - 361 06 83
  • Secretariaat Commissie van toezicht penitentiaire inrichting
   telefoon: 088 - 361 20 43
   fax: 088 – 361 06 54
  • Jeugdstraf / kantonleerplicht
   fax: 088 - 361 06 82
  • Stelbrieven, aanhoudingsverzoeken en/of volmachten tot instellen/intrekken hoger beroep
   fax: 088 – 361 06 82
   e-mail: strafgriffie.rb.denhaag@rechtspraak.nl
   Het e-mailadres is uitsluitend bestemd voor de advocatuur

Routebeschrijvingen

Bekijk de routebeschrijvingen voor de gerechtsgebouwen in Den Haag.

Juridisch advies

De rechtbank kan u niet helpen met inhoudelijke juridische vragen, omdat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn. Voor deze vragen verwijzen wij u door naar juridische hulpverleners.