Laden...

Procedures verborgen gebreken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verborgen gebreken > Procedures verborgen gebreken

Heeft u na de overdracht van uw nieuwe woning een verborgen gebrek ontdekt, dan kunt u de verkoper vragen dit te herstellen. Wordt u het samen niet eens? U kunt naar de rechter:

  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures verborgen gebreken

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt in uw nieuwe woning? En wil de verkoper het gebrek niet herstellen? Of wordt u het niet eens over de omvang van de schade of over de hoogte van de schadevergoeding? Als u er samen niet uit komt, kunt u een procedure starten bij de rechter.

Schadevergoeding € 25.000 of minder

Wilt u een snelle beslissing, omdat een spoedige reparatie van het verborgen gebrek nodig is? U kunt een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter starten. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de kantonrechter. U bent in beide gevallen niet verplicht om een advocaat in te schakelen.


 

Spoedprocedure

In een spoedprocedure kunt u bijvoorbeeld vragen om een voorschot op de schadevergoeding, die u vordert in verband met het herstellen van de verborgen gebreken.

Uitgebreide procedure

In een uitgebreide procedure kunt u bijvoorbeeld vragen om vergoeding van uw reparatiekosten en andere schade (schadevergoeding).

Reparatie of schadevergoeding meer dan € 25.000

Wilt u een snelle beslissing, omdat een spoedige reparatie van het verborgen gebrek nodig is? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de civiele rechter van de rechtbank. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de civiele rechter. In beide gevallen bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure kunt u bijvoorbeeld vragen om een voorschot op de schadevergoeding, die u vordert in verband met het herstellen van de verborgen gebreken.

Uitgebreide procedure

In een uitgebreide procedure kunt u bijvoorbeeld vragen om:

  • reparatie van de verborgen gebreken door de verkoper (nakoming van de overeenkomst)
  • vergoeding van uw reparatiekosten en andere schade (schadevergoeding)
  • het ongedaan maken van de koop bij zeer ernstige gebreken (ontbinding van de overeenkomst)

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

Een uitgebreide procedure verborgen gebreken (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. In een spoedprocedure (kort geding) doet de rechter na de zitting meestal binnen 2 weken uitspraak.

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kosten een spoedprocedure en bodemprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder en eventueel voor de advocaat. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact