Laden...

Informatie over mediation voor advocaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mediation > Informatie over mediation voor advocaten

Als advocaat kunt u uw cliënt ondersteunen bij zijn overweging om wel of niet te kiezen voor mediation. Tijdens mediation kunt u de mogelijke oplossingen juridisch beoordelen.

Ondersteuning bij keuze voor mediation

In een conflict

Als er (nog) geen rechtszaak is, kunt u uw cliënt ondersteunen door bijvoorbeeld een rekensom maken van de kosten en baten van de mediation en van een rechtszaak. Ook kunt u een inschatting maken in hoeverre de mogelijke uitkomsten van beide opties aansluiten bij wat de cliënt wil bereiken.

Is er wel een rechtszaak, dan kunt u een inschatting maken van de kans dat de partijen met mediation een oplossing vinden en het conflict eerder kan eindigen, wat mogelijk kosten scheelt en tot een bevredigendere oplossing kan leiden.
Mediation in een conflict

In een strafzaak

In het Informatieblad Herstelrecht na een strafbaar feit (rijksoverheid.nl) vindt u uitleg over de twee herstelrechtvoorzieningen na een strafbaar feit, wanneer deze in te zetten zijn en wat de overeenkomsten en verschillen zijn.
Mediation in strafzaken

Ondersteuning bij mediationgesprekken in een strafzaak

Als u bij uw cliënt herstelbereidheid en het nemen van verantwoordelijkheid ziet, kunt u de optie mediation voorleggen. Als uw cliënt dit wil, kunt u aan de officier van justitie vragen of de mogelijkheid van mediation onderzocht kan worden.

 

Ondersteuning bij mediationgesprekken over een conflict

Mediationgesprek voorbereiden

Voordat uw cliënt een mediationgesprek voert, kunt u samen het conflict weer uit de juridische verpakking halen: wat speelt er allemaal en wat wil de cliënt nou echt opgelost zien of bereikt hebben?

Ook bij een eendaagse mediation (bij complexe commerciële zaken of als er veel partijen bij betrokken zijn) is er vaak een grotere rol voor u weggelegd bij de voorbereiding of afronding van de mediation.

In een mediationgesprek

Uw cliënt moet in een mediation weer zelf het woord voeren. Uw ondersteuning kan dan welkom zijn. U kunt stand-by zijn voor telefonisch overleg. Als alle partijen een advocaat bij zich hebben, kunt u ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst (heeft niet elke partij een advocaat bij zich, dan kan dat de balans verstoren).

De mediator start de mediation zonder de juridische documenten in te zien, zodat hij blanco de mediation ingaat. Het kan gebeuren dat hij op een later moment informatie wil over de relevante onderwerpen van het conflict. Uw cliënt zal die dan bij u opvragen.

 

Ondersteuning bij het afronden van mediation

Juridische beoordeling

U kunt de door de partijen bedachte oplossingen juridisch toetsen. Omdat er bij mediation een oplossing voor beide partijen moet komen, vraagt dit wel een ander soort beoordeling door u.

Vaststellingsovereenkomst

De mediator kan een beroep doen op uw expertise bij het opstellen en/of bespreken van de vaststellingsovereenkomst.

Vervolgstappen

Afhankelijk van de uitkomst van de mediation (wel, geen of een gedeeltelijke oplossing voor het conflict) wordt de rechtszaak niet, wel of deels voortgezet. Het is aan u om met uw cliënt de vereiste stappen te zetten.

Kosten mediation

Bij verwijzing naar mediation in een rechtszaak zijn uw cliënt en de andere partij(en) samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator (aan mediation in strafzaken zijn geen kosten verbonden voor de verdachte en het slachtoffer). Daarnaast betaalt elke partij zijn eigen advocaat voor de mediationbegeleiding. Als de ene partij draagkrachtiger is dan de andere, is het goed om hier rekening mee te houden als er afspraken worden gemaakt over de aanwezigheid van de advocaten.

Contact over mediation

Neemt u voor vragen over mediation naast rechtspraak contact op met een van de mediationbureaus bij de rechtbanken en appèlcolleges (gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven).


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact