Laden...

Informatie voor mediators

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Mediation > Informatie voor mediators

Als u als mediator een mediation naast rechtspraak wilt begeleiden, schrijft u zich in bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Mediator worden voor rechtszaken over een conflict

Wilt u een verwijzing ontvangen voor mediation in een rechtszaak, schrijft u zich dan in bij de Raad voor Rechtsbijstand. U moet voldoen aan de inschrijfvoorwaarden die gesteld worden. Na uw inschrijving mag u ook gesubsidieerde mediation verlenen. 

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden bij de Raad voor Rechtsbijstand voor deelname aan de subsidieregeling startbijdrage mediation. Werken met een startbijdrage is vrijwillig. Kijk voor meer informatie bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als ingeschreven mediator voor rechtszaken moet u blijvend voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Deze vakbekwaamheidseisen zijn strenger, omdat de escalatiegraad bij mediation tijdens een gerechtelijke procedure hoger ligt dan bij gewone mediation

Mediator worden voor strafzaken

Naast de inschrijvingsvereisten van de Raad voor Rechtsbijstand gelden er voor strafmediators extra eisen. Zo moet u een algemene strafmediatorsopleiding hebben afgerond en een SSR-opleiding (ssr.nl) waarin het strafrechtelijk kader van de strafmediator centraal staat. 

Voor de verwijzingen door de rechter en officier van justitie wordt gewerkt met een gesloten poule van mediators.

 

Uw taken als mediator in een rechtszaak

In het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (mfnregister.nl) kunt u lezen wat uw taken als mediator in een rechtszaak zijn. Ook krijgt u van het mediationbureau uitleg hierover.

In een rechtszaak kunnen advocaten zijn die de partijen ondersteunen bij mediation, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een mediationgesprek en bij de gesprekken zelf. Lees meer over de rol van een advocaat bij mediation.

Informatieblad Herstelrecht

In het Informatieblad Herstelrecht na een strafbaar feit (rijksoverheid.nl) vindt u uitleg over de twee herstelrechtvoorzieningen na een strafbaar feit, wanneer deze in te zetten zijn en wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Contact bij vragen

Neemt u voor vragen over mediation in rechtszaken of mediation in strafzaken contact op met een van de mediationbureaus bij de rechtbanken en appèlcolleges (gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven). 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact