Laden...

Mediation in een conflict zonder rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksMediation > Mediation in een conflict > Mediation zonder rechtszaak

Als u een conflict met een of meer andere personen of organisaties heeft dat u niet samen kunt oplossen, kunt u kiezen voor mediation als alle betrokken partijen dit willen. Een professionele, onafhankelijke gespreksbegeleider helpt u dan om aan een oplossing van het conflict te werken. Partijen ervaren hierbij vaak minder emotionele en/of psychische gevolgen zoals stress-, slaap- en andere gezondheidsklachten dan wanneer zij een rechtszaak over het conflict beginnen.

Wie kan mediation voorstellen?

  • Zowel u als de andere partij kan mediation voorstellen. De zelftest mediation helpt u inschatten of mediation geschikt is voor uw situatie. Bekijk ook de voordelen van mediation en situaties waarin mediation niet goed werkt.
  • Ook een advocaat kan helpen een inschatting te maken in hoeverre de mogelijke uitkomsten van mediation of van een rechtszaak aansluiten bij wat u wilt bereiken. Hij kan u daarnaast helpen om een rekensom te maken van de kosten en baten van de mediation in vergelijking met een rechtszaak.

Welke mediator?

Samen met de andere partij(en) in het conflict kiest u een geschikte mediator voor uw conflict. Mediator is een vrij beroep, iedereen mag zich een mediator noemen.

Wilt u hulp bij het vinden van een mediator die aan professionele kwaliteitseisen voldoet, dan kunt u terecht bij 
het Juridisch Loket (juridischloket.nl).


Hoe verloopt mediation?

Mediationovereenkomst

De mediator laat u en de andere partij(en) de mediationovereenkomst ondertekenen. Hierin zijn het conflict en de spelregels van mediation beschreven. Alle partijen (en de mediator) houden bijvoorbeeld geheim wat er tijdens de gesprekken besproken wordt.

Gesprekken

Na de ondertekening starten de gesprekken. De mediator zorgt ervoor dat de partijen kunnen vertellen wat zij willen en waarom. De mediator geeft zelf geen oplossingen, maar begeleidt partijen bij het vinden van oplossingen voor hun conflict.

Afspraken vastleggen

Lukt dit, dan beschrijft de mediator de gemaakte afspraken in een slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Wat kost mediation?

U betaalt samen met de andere partij(en) de mediator. Bij het begin van de mediation maakt u onder begeleiding van de mediator afspraken met de andere partij(en) over de verdeling van de kosten. Meestal betaalt elke partij een gelijk deel. De kostenverdeling komt in de mediationovereenkomst te staan.

Uurtarief mediation en aantal gesprekken

  • Mediators hanteren verschillende uurtarieven. Het tarief staat vaak vermeld op de website van een mediator.
  • Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van hoe snel u en de andere partij(en) het eens kunnen worden. U kunt een mediator vragen om een inschatting van de kosten.

Gesubsidieerde mediation

Het kan zijn dat u recht heeft op een toevoeging. Dit betekent dat u alleen de eigen bijdrage betaalt. De overheid betaalt dan de rest van de kosten. Dit heet ook wel gesubsidieerde mediation. Of u hier recht op heeft, hangt af van uw inkomen en vermogen. De mediator moet ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand, waar hij de toevoeging voor u aanvraagt.


Wat is een mediationclausule?

Het kan zijn dat u een conflict heeft met een partij die in een overeenkomst of algemene voorwaarden een mediationclausule heeft staan. De partij wil dan in principe via mediation een oplossing met u vinden. Werkt u hier niet aan mee en komt er een rechtszaak, dan kan het zijn dat de rechter in zijn oordeel meeweegt dat u niet aan mediation wilde meewerken.

Wat als mediation niet werkt?

Soms is mediation niet geschikt of is het niet gelukt om met mediation tot een oplossing te komen. Of wel voor een deel van het conflict, maar niet voor alle onderwerpen. U heeft bijvoorbeeld in een echtscheiding wel kunnen besluiten wat er met uw eigen huis moet gebeuren, maar geen afspraken over de kinderen kunnen maken. Dan kan een van de partijen alsnog een rechtszaak beginnen. 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact