Laden...

Zelftest mediation

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bekijk welke situatie u herkent en zie of er een goede kans bestaat dat u met mediation uw conflict kunt oplossen. Ga bij het bekijken van de situaties uit van uzelf, niet van wat de andere partij denkt of wil.

Welke situatie herkent u?

Situatie 1

 • Ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing.
 • Ik heb belang bij een snelle oplossing.
 • Ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken.
 • Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb.
 • Het gaat ook om communicatiestoringen.
 • Ik denk dat in mediation ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost.
 • Het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen.

Herkent u 1 of meer dingen?

(Nog) geen rechtszaak?

Loopt er (nog) geen rechtszaak, stel dan mediation voor aan de partij(en) waarmee u het conflict heeft.
Lees meer over mediation in een conflict zonder rechtszaak

Wel een rechtszaak?

Loopt er wel een rechtszaak over het conflict en heeft de rechter (nog) geen mediation voorgesteld? U kunt zelf ook mediation voorstellen.
Lees meer over mediation in een rechtszaak over een conflict

Situatie 2

 • Ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt.
 • Een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen.
 • Ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen.

Herkent u 1 of meer dingen? Er lijkt geen redelijke kans dat mediation goed werkt om uw conflict op te lossen. Begin een rechtszaak of zet een al lopende rechtszaak voort.

Situatie 3

 • Ik weet niet precies waaraan wij beginnen.
 • Ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen.
 • Ik vind het moeilijk om met de partij(en) om de tafel te zitten.
 • Ik weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken.
 • Ik zie weinig mogelijkheden.

Herkent u 1 of meer dingen? Bij twijfel over mediation kunt u overleggen.

(Nog) geen rechtszaak?

Als er (nog) geen rechtszaak loopt, kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket of met een advocaat.
Lees meer over mediation in een conflict zonder rechtszaak

Wel een rechtszaak?

Twijfelt u over mediation en loopt er een rechtszaak? Neem contact op met het mediationbureau van de rechtbank.
Lees meer over mediation in een rechtszaak over een conflict

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact