Laden...

Informatie over mediation voor advocaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksMediation > Mediation naast rechtspraak > Informatie over mediation voor advocaten

Als advocaat kunt uw cliënt ondersteunen bij zijn keuze voor een procedure of mediation. Ook tijdens de mediation kunt u een rol spelen. U biedt juridische ondersteuning en kunt de mogelijke oplossingen juridisch beoordelen.

Ondersteuning bij keuze voor mediation

U kunt uw cliënt ondersteunen bij zijn keuze voor een procedure of mediation. Bijvoorbeeld door samen met de cliënt een rekensom te maken van de kosten en baten van de gerechtelijke procedure en die van mediation. En u kunt een inschatting maken in hoeverre de mogelijke uitkomsten van beide opties aansluiten bij wat de cliënt wil bereiken.

Ondersteuning bij mediationbijeenkomsten

Voorbereiden van bijeenkomst

Voorafgaand aan een bijeenkomst kunt u met de cliënt het conflict weer uit de juridische verpakking halen: wat speelt er allemaal en wat wil de cliënt nou echt opgelost zien of bereikt hebben?

 

Tijdens de bijeenkomst

Uw cliënt moet in een mediation weer zelf het woord voeren. Uw ondersteuning kan dan welkom zijn. U kunt stand-by zijn voor telefonisch overleg, of aanwezig zijn bij de bijeenkomst. In dat geval is het wel belangrijk dat alle partijen hun advocaat bij zich hebben, anders is de balans verstoord.

 

Rol mediator

De mediator start de mediation zonder de stukken in te zien, zodat hij blanco de mediation ingaat. Het kan gebeuren dat hij op een later moment informatie wil over de relevante geschilpunten. Uw cliënt zal die dan bij u opvragen.

Bij een eendaagse mediation (bij complexe commerciële zaken of als er veel partijen bij betrokken zijn) is de voorbereiding intensiever en meer inhoudelijk. Dan is er vaak een grotere rol voor u weggelegd.

Werken naar een oplossing

Juridische beoordeling

De partijen bedenken gezamenlijk een oplossing voor hun conflict. U kunt de mogelijke oplossingen juridisch toetsen. Omdat er bij mediation een oplossing voor beide partijen moet komen, vraagt dit wel een ander soort beoordeling door u.

Vaststellingsovereenkomst

De mediator kan een beroep doen op uw expertise bij het opstellen en/of bespreken van de vaststellingsovereenkomst.

Vervolgstappen

Afhankelijk van de uitkomst van de mediation (wel, geen of een gedeeltelijke oplossing voor het conflict) wordt de procedure niet, wel of deels voortgezet. Het is aan u om met uw cliënt de vereiste stappen te zetten.

 

Kosten mediation

Bij mediation naast rechtspraak zijn de partijen samen verantwoordelijk voor het betalen van de mediator. Daarnaast betaalt iedere partij zijn eigen advocaat voor de mediationbegeleiding. Als de ene partij draagkrachtiger is dan de andere, is het goed om hier rekening mee te houden als er afspraken worden gemaakt over de aanwezigheid van de advocaten.

Research-memoranda over mediation

Mediation naast rechtspraak, doorlooptijden en kosten (pdf, 2,1 MB)

Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de verwijzing naar mediation op de kosten voor de Rechtspraak en de doorlooptijden van zaken.

Op maat beslecht. Mediation naast rechtspraak 1999-2009 (pdf, 2,7 MB)

Essay over de internationale gedachtenontwikkeling rondom mediation naast rechtspraak en hoe dit in Nederland is vormgegeven in de periode 1999-2009.

Contact bij vragen

Heeft u als advocaat vragen over mediation naast rechtspraak? Neemt u dan contact op met een van de mediationbureaus bij de rechtbanken en gerechtshoven.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.