Laden...

Arbitrage

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechter. Hierbij spreken bedrijven af om hun geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen. Zo'n commissie bestaat uit arbiters (scheidsrechters) uit hun bedrijfstak.

Hoe werkt een arbitragecommissie?

De arbitragecommissie (of het arbitragecollege) behandelt het conflict op een manier die lijkt op die van de rechter. 

  • Een arbitragecommissie bestaat uit één of drie arbiters (scheidsrechters) die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak. 
  • De eiser dient schriftelijk een eis in en de tegenpartij reageert schriftelijk met een verweer
  • Eventueel volgt een tweede schriftelijke ronde. 

Zitting

Daarna organiseert de arbitragecommissie een zitting waar de partijen hun standpunt mondeling kunnen toelichten. Ook kan de commissie getuigen en deskundigen horen of zelf kijken waar het om gaat. Gaat het bijvoorbeeld over een bouwwerk, dan kunnen zij daaraan een bezoek brengen. 

 

 

Vonnis

Als de commissie een beslissing heeft genomen, zet ze die op papier. De commissie stuurt dit vonnis naar de beide partijen. Ook wordt het vonnis vastgelegd bij de griffie van de rechtbank.

Uitspraak is bindend

Beide partijen moeten zich houden aan het vonnis van de arbitragecommissie. 

Doen ze dat niet, dan kan de arbitragecommissie de rechtbank vragen om de partijen hiertoe te verplichten. 

  • De winnende partij kan dan een deurwaarder inschakelen om het toegewezen bedrag te krijgen.
  • De arbitragecommissie kan een partij ook verplichten om bijvoorbeeld een tekortkoming te herstellen.

 

 

Hoger beroep?

Bij enkele arbitragecommissies is hoger beroep mogelijk.

Als er geen hoger beroep mogelijk is, kunnen de partijen naar de rechter stappen en vragen om het vonnis van de arbitragecommissie te vernietigen. 

 

 

Zelf betalen

De partij die de arbitrage is gestart (de eiser) moet de kosten van de procedure en de eventuele kosten van een advocaat betalen. De eiser kan de arbitragecommissie wel vragen om de tegenpartij te veroordelen tot het betalen van de kosten als de tegenpartij ongelijk krijgt.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact