Laden...

Geschillencommissie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter > Geschillencommissie

Een geschillencommissie kan u helpen bij het oplossen van een klacht als u er met een bedrijf niet uitkomt. Een geschillencommissie adviseert, bemiddelt of neemt een beslissing over een klacht. U heeft ook altijd de keuze om het conflict aan de rechter voor te leggen.

Soorten geschillencommissies

Er zijn verschillende geschillencommissies. Zoals een geschillencommissie voor consumentenzaken, voor financiële dienstverleners of voor conflicten met advocaten, notarissen of energieleveranciers. In de commissies zitten meestal vertegenwoordigers van de brancheorganisatie en van consumenten.

 

Voorwaarden voor inschakelen geschillencommissie

 • uw aanbieder van producten en diensten is lid van de brancheorganisatie
 • het is niet gelukt om samen met de aanbieder eruit te komen

 

Uitspraak van commissie is bindend

Biedt uw aanbieder de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van hun brancheorganisatie? Zowel u als uw aanbieder moet zich houden aan een uitspraak van de geschillencommissie.

Mogelijke uitspraken

Uw klacht is:

 • niet-ontvankelijk
 • ongegrond
 • (deels) gegrond

Schikking

Het kan voorkomen dat de geschillencommissie de partijen tot een schikking brengt.

 

Niet eens met uitspraak, wat nu?

U kunt niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de geschillencommissie. Wel kunt u besluiten om alsnog naar de rechter te stappen:

 • binnen 2 maanden na de uitspraak
 • de rechter kan de uitspraak vernietigen als hij deze niet redelijk vindt

 

Voordelen geschillencommissie

 • de procedure bij de geschillencommissie is sneller en goedkoper dan bij een gerechtelijke procedure
 • het inschakelen van een advocaat is niet nodig
 • de commissie heeft specifieke kennis van de branche

 

Kosten

U betaalt het zogenaamde klachtengeld. De hoogte hiervan varieert per branche.

 

Een klacht indienen

Veel geschillencommissies zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie De Geschillencommissie. Op de website van de geschillencommissie (degeschillencommissie.nl) vindt u:

 • een overzicht van de geschillencommissies van de verschillende bedrijfstakken
 • uitleg over het indienen van een klacht

Naast de commissies van De Geschillencommissie zijn de SKGZ, Kifid, Huurcommissie en GIP erkende geschilinstanties in Nederland.

>Alles uitklappen
 • Waarvoor?

  Als u ontevreden bent over uw ziektekostenverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat deze de rekening van uw arts niet wil betalen.

  Over de SKGZ

  De SKGZ is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de minister van Financiën aangewezen als geschilleninstantie voor de zorgverzekering en de (aanvullende) ziektekostenverzekering

  Geschillencommissie zorgverzekeringen (skgz.nl)

 • Waarvoor?

  als u een klacht heeft over een financieel product of een financiële dienst.

  • Eerst bemiddeling

   Is uw klacht behandelbaar? Dan probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener.

  • Lukt dat niet?

   Of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft? Dan neemt de Geschillencommissie (Kifid) een beslissing.

  Over het Kifid

  Kifid staat los van de financiële sector. De minister van Financiën ziet toe op de naleving van de wet, de regelgeving en de financiering van het instituut.

  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (kifid.nl)

 • Waarvoor?

  Huurders en verhuurders kunnen voor bepaalde geschillen ook terecht bij de Huurcommissie.

  Over de huurcommissie

  De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

  Huurcommissie

 • Waarvoor?

  U heeft een klacht over een gekocht product of dienst en komt daar niet uit met de aanbieder.

  Over De Geschillencommissie

  De Geschillencommissie behandelt onafhankelijk en onpartijdig klachten tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten/cliënten van die aanbieders.

  De Geschillencommissie

 • Waarvoor?

  Als u een probleem heeft met uw pensioenfonds waar u samen niet uitkomt.

  Eerst bemiddeling

  Is uw geschil behandelbaar en staat u open voor bemiddeling? Dan probeert de Ombudsman Pensioenen te bemiddelen tussen u en het pensioenfonds.

  Lukt dat niet?

  Lukt bemiddeling niet? Of staat u niet open voor bemiddeling? Dan is beslechting ook mogelijk. Beslechting gebeurt door de geschillencommissie van GIP.

  Over GIP

  De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als een officiële ADR-instantie voor pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn aangesloten. GIP werkt onpartijdig en onafhankelijk.

  Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact