Laden...

Geschillencommissie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter > Geschillencommissie

Een geschillencommissie beslist over zakelijke kwesties waarover mensen het niet eens worden. Geschillencommissies zijn er in eerste plaats om de gang naar de rechter te beperken bij conflicten. Vergeleken met een procedure bij de rechter is het inschakelen van een geschillencommissie sneller en goedkoper. Een klant kan ook besluiten om direct naar de rechter te gaan.

Er samen uitkomen

Om een zaak aan de geschillencommissie voor te kunnen leggen, moet de leverancier wel lid zijn van de brancheorganisatie. Ook moet de klant eerst hebben geprobeerd om er samen met de leverancier uit te komen. Lukt dat niet, dan kan de klant zijn klacht indienen bij de geschillencommissie. Dat kan via internet (zie de link beneden aan de pagina naar de website van de geschillencommissie).

Veel leveranciers van producten en diensten bieden hun klanten de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan de geschillencommissie van hun brancheorganisatie. Er zijn geschillencommissies voor tientallen verschillende branches, van parketvloeren tot advocatuur.

 

 

Bindend

De geschillencommissie behandelt klachten over de leverancier. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de brancheorganisatie en van consumenten. Het advies van de geschillencommissie is bindend: zowel de klant als de leverancier moeten zich houden aan de uitspraak van de commissie. De geschillencommissie kan een klacht niet-ontvankelijk, ongegrond of (deels) gegrond verklaren. Ook komt het voor dat de commissie de partijen tot een schikking brengt.

U kunt niet in beroep gaan tegen het advies van de geschillencommissie. Maar als u het niet eens bent met het advies van de geschillencommissie, kunt u wel besluiten om alsnog naar de rechter te stappen. Dat moet binnen 2 maanden na de uitspraak van de geschillencommissie. De rechter kan het advies van de geschillencommissie vernietigen als hij het niet redelijk vindt.

 

Kosten

Vergeleken met een gerechtelijke procedure is de procedure bij de geschillencommissie sneller en goedkoper. Het is bij deze procedure niet nodig een advocaat in te schakelen. De commissie heeft bovendien specifieke kennis van de branche. U betaalt wel het zogenaamde klachtengeld; dat varieert per branche en ligt tussen de € 25 en € 125.

 

 

Verschillende geschillencommissies

Op de website van de geschillencommissie (degeschillencommissie.nl) vindt u alle relevante informatie en de geschillencommissies van de verschillende bedrijfstakken.

Naast de geschillencommissie zijn de SKGZ en Kifid erkende geschilinstanties in Nederland.

 

Geschillencommissie zorgverzekeringen

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw ziektekostenverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat de ziektekostenverzekeraar de rekening van uw arts niet wil betalen. U heeft geprobeerd er samen met de ziektekostenverzekeraar uit te komen, maar dat is niet gelukt. Dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de minister van Financiën aangewezen als geschilleninstantie voor de zorgverzekering en de (aanvullende) ziektekostenverzekering

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Bij het Kifid kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. Is uw klacht behandelbaar, dan probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener. Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillencommissie (Kifid) een beslissing. Op deze manier helpt Kifid consumenten binnen de juridische mogelijkheden. Kifid staat los van de financiële sector. De naleving van de wet, de regelgeving en de financiering van het instituut staan onder toezicht van de minister van Financiën.

 

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.