Laden...

Oplossen zonder rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Oplossen zonder rechter

Als mensen het niet met elkaar eens zijn, kunnen ze naar de rechter gaan. Maar er zijn ook andere (niet-gerechtelijke) manieren om een oplossing te vinden voor een conflict.

Tuchtrechtspraak

De tuchtrechtspraak ziet erop toe dat de leden van een beroepsgroep zich houden aan de gedragsregels van hun beroep. Het gaat om vrije beroepen, zoals artsen, notarissen en accountants.

Arbitrage

Vooral in het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een rechterlijke procedure. Zakelijke relaties spreken dan van te voren af dat zij eventuele geschillen voorleggen aan een arbiter of arbitragecommissie (ook wel scheidsgerecht genoemd). De uitkomst van arbitrage is bindend. De partijen moeten zich eraan houden.

 

Mediation

In een conflict kan een onafhankelijk persoon soms helpen een rechtszaak te voorkomen of sneller te laten eindigen. Deze persoon, mediator genoemd, begeleidt de partijen in een gesprek bij het maken van afspraken.

Geschillencommissie

De meeste geschillencommissies zijn onderdeel van een brancheorganisatie. Geschillencommissies behandelen klachten van consumenten over de leveranciers die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact