Contact Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

Openingstijden

De receptie is op alle werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Bij deze receptie kunt u met al uw vragen terecht onder meer over het bijwonen van zittingen.

Correspondentieadres

Postbus 16002
3500 DA Utrecht

Telefoonnummer: (088) 36 21111
Faxnummer: (088) 36 10049

E-mail

crvb@rechtspraak.nl

(Dit e-mailadres kunt u niet gebruiken voor uw juridische procedure.)

Indien u digitaal hoger beroep wilt instellen bij de CRvB kunt u gebruik maken van het hogerberoepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

 Telefoonnummers

>Alles uitklappen

De Centrale Raad van Beroep heeft geen apart Bureau Voorlopige Voorzieningen. De administratie waar de bodemzaak in behandeling is of wordt genomen, behandelt ook de verzoeken om een Voorlopige Voorziening in die zaken.

Factuuradres

Facturen bestemd voor de Centrale Raad van Beroep vindt u op de pagina Facturen bestemd voor de Rechtspraak.

Klacht indienen

De Centrale Raad van Beroep heeft een klachtenregeling. Op grond van deze regeling kan iedereen (doorgaans een burger of een gemachtigde) een klacht indienen bij de Centrale Raad van Beroep.

Persinformatie

Wilt u meer weten over het mediabeleid, de persrichtlijn en huisregels voor de pers? Of heeft u een persvraag aan de CRvB? Kijkt u dan op de pagina Informatie voor de pers.

Reageren

Indien u een vraag of een opmerking heeft naar aanleiding van uw bezoek aan onze site, stuur dan een e-mail aan crvb@rechtspraak.nl.

De Centrale Raad van Beroep kan echter niet ingaan op vragen of opmerkingen over zaken die bij haar in behandeling zijn (geweest).

Ook is het niet mogelijk om beroep- of verzoekschriften en (proces)stukken in zaken via e-mail te versturen .

Indien u digitaal hoger beroep wilt instellen bij de CRvB kunt u gebruik maken van het hogerberoepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

Heeft u vragen over wetgeving, andere Justitie-onderwerpen of wilt u brochures bestellen dan kunt u terecht op de site van het ministerie van Justitie en Veiligheid.