Laden...

Veelgestelde vragen Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Centrale Raad van Beroep > Veelgestelde vragen

 Zitting

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

  Meer over zitting bijwonen (algemeen)

  Groepen die een zitting willen bijwonen dienen daarvoor contact opnemen met het secretariaat:

  Mevr. L.B. Mannoesingh-Bissessur
  Tel: 088 361 17 30
  E-mail: crvb@rechtspraak.nl

  Graag bij uw verzoek vermelden:

  • in welke hoedanigheid u een zitting wil bezoeken
  • naar welke typen zaken uw interesse uitgaat
  • met hoeveel personen u wenst te komen (maximaal 15)
  • in welke periode u een zitting bij wilt wonen
 • Dat is afhankelijk van het soort zaak. Een groot deel van de zaken is openbaar. Bekijk welke zaken openbaar zijn en welke niet.

 • ​U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). In het algemeen is het verstandig om de behandeling bij te wonen. U mag uw gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) of iemand anders meenemen om u bij te staan. Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

 Procedures

>Alles uitklappen

 Over de Centrale Raad van Beroep

>Alles uitklappen
 • De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. Bij socialezekerheidszaken moet u denken aan zaken over werknemersverzekeringen, volksverzekeringen, maatschappelijke ondersteuning, bijstand en studiefinanciering. Bij ambtenarenzaken gaat het over allerlei kwesties die kunnen spelen tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.
  De Centrale Raad van Beroep behandelt niet alleen hogerberoepszaken. Hij is de eerste en enige rechter in geschillen over de uitvoering van wetten voor vervolgingsslachtoffers en burgeroorlogslachtoffers. Ook is hij eerste en enige rechter in beroepen van rechterlijke ambtenaren. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in die zaken staat geen hoger beroep open.  
 • De werkzaamheden van de Centrale Raad van Beroep zijn verdeeld over drie werkstromen. Elk van deze werkstromen heeft een eigen werkterrein. De werkstromen zijn opgebouwd uit teams. Daarnaast is er een Bureau bestuursondersteuning, een Bureau ondersteuning bedrijfsvoering en een Wetenschappelijk Bureau.

 • ​De Centrale Raad van Beroep is gevestigd in Utrecht.

 • Er zijn drie hoogste bestuursrechtelijke appèlcolleges in Nederland. Dat zijn:
  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • de Centrale Raad van Beroep


  Elk van deze colleges bestrijkt een deel van het bestuursrecht.

 • ​Per jaar komen tussen de 7000 en 7500 zaken bij de Centrale Raad van Beroep binnen. De uitstroom van de zaken ligt iets hoger.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.