Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2018

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2018
Utrecht, 18 april 2019

“Het jaar 2018 kan worden gekenschetst als ‘omslagjaar’, een jaar waarin de nodige voorbereidingen zijn getroffen om aan onze hoofddoelstellingen invulling te geven, te weten: het verkorten van doorlooptijden, het wegwerken van achterstanden en het beheersbaar maken van de werkdruk. In 2019 gaan we door op de ingeslagen weg. Wij zullen samen verder vormgeven aan maatschappelijk relevante, effectieve en toekomstbestendige rechtspraak en onverminderd ten dienste blijven staan van de samenleving en bijdragen aan de rechtspraak als derde staatsmacht.” Dat zegt Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

2018 was ook een jubileumjaar: de Centrale Raad van Beroep bestond 115 jaar. Op 15 april 1903 heeft de Centrale Raad van Beroep zijn eerste zitting gehouden.

In dit jaarverslag presenteert de Centrale Raad van Beroep een aantal ‘highlights’ uit 2018. Ook wordt een aantal uitspraken belicht die het brede werkterrein van de Centrale Raad van Beroep illustreren en die om verschillende redenen van betekenis waren. Daarnaast wordt, als onderdeel van dit jaarverslag, per rechtsgebied uitgebreid inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de jurisprudentie in 2018. Ten slotte worden ook de belangrijkste productie- en personele cijfers weergegeven.

Bekijk het jaarverslag 2018

Uitspraken

Meest gelezen berichten