Laden...

Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2019

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Centrale Raad van Beroep presenteert jaarverslag 2019
Utrecht, 29 mei 2020

Met genoegen bied ik dit digitale jaarverslag 2019 van de Centrale Raad van Beroep aan. In dit jaarverslag presenteren we een aantal ontwikkelingen uit 2019, geven we aan de hand van uitspraken een kijkje in de wereld van de Centrale Raad van Beroep en laten we een cijfermatig overzicht van onze organisatie zien.

Nieuwe werkwijzen beproefd

Vermeldenswaard is dat we afgelopen jaar een aantal (nieuwe) werkwijzen op gebied van zaaksdifferentiatie en maatwerk verder hebben beproefd, bijvoorbeeld op het terrein van vroege regie. Elke zaak dient de behandeling te krijgen die deze verdient. Direct bij binnenkomst van een zaak wordt bekeken om wat voor soort zaak het gaat en hoe die het beste kan worden behandeld. Al in het voortraject kunnen aan partijen vragen worden gesteld. Verder wordt getoetst of de zaak buiten zitting kan worden afgehandeld. Als de zaak naar zitting gaat, wordt bezien of de zaak enkelvoudig of meervoudig moet worden behandeld. Ook wordt bekeken of de zaak zich eventueel leent voor een mondelinge uitspraak. Aansluitend aan de zitting kunnen partijen zo direct te horen krijgen waar ze aan toe zijn, in begrijpelijke taal, zonder verlies van kwaliteit. Het aantal mondelinge uitspraken is in 2019 sterk gestegen. Ook is in klein verband, experimenteel, gewerkt met een digitale behandeling van zaken.

Maatschappelijke oriëntatie

We hebben in 2019 onze maatschappelijke oriëntatie versterkt. Onder andere door ons meer extern te presenteren. Sinds vorig jaar verschijnt bijvoorbeeld iedere maand een juridische nieuwsbrief. Ook zochten we meer de buitenwereld op, om inspiratie op te doen en om helder te maken wat we doen en waarom we dit doen.

Trots

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar ben ik vooral trots op onze mensen in alle geledingen: van de bodes, medewerkers bedrijfsvoering, administratief en juridisch ondersteunende medewerkers tot en met de raadsheren. We streven naar een hoogwaardige kwaliteit die we bereiken doordat uitstekende professionals dagelijks hun beste beentje voorzetten. Ondanks alle hectiek en werkdruk wordt de beweging gemaakt die nodig is om maatschappelijk effectief te zijn, door op deels beproefde en deels op nieuwe wijze, met behoud van kwaliteit, invulling te geven aan goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen.

Vooruitblik

2020 laat zich nu al kennen als een bijzonder jaar in uitzonderlijke corona omstandigheden. Zaaksgericht werken en regievoering tonen nu te meer hun meerwaarde. Goede ervaringen uit de coronatijd, zo u wilt 'verworvenheden', zoals veilig mailen en zittingen via een telehoor(beeld)verbinding, zullen we in voorkomende gevallen, in overleg met partijen, ook in de toekomst naast fysieke zittingen kunnen inzetten. Kortom, de beweging die is ontstaan zetten we door met nieuwe impulsen en met oog voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Takvor Avedissian, president Centrale Raad van Beroep

Dit is een verkorte weergave van het voorwoord. De volledige tekst is te lezen in het jaarverslag 2019.

Uitspraken