Laden...

Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Inwerkingtreding Besluit elektronisch procederen 1 januari 2021
Utrecht, 29 december 2020

Met ingang van 1 januari 2021 treedt het 'Besluit elektronisch procederen' in werking. Voor het elektronisch indienen van beroepschriften en andere berichten betekent dit het volgende:


· De Centrale Raad van Beroep neemt een elektronisch ingediend beroepschrift uitsluitend in behandeling indien het is ingediend door een advocaat of een natuurlijke persoon met de formulieren voor het instellen van beroep die beschikbaar zijn gesteld op de digitale loketten www.rechtspraak.nl. Voor advocaten is alleen het inlogmiddel Advocatenpas toegelaten en voor natuurlijke personen alleen DigiD dan wel een ander Europees inlogmiddel.

· Voor het indienen van nadere elektronische berichten geldt hetzelfde.

· Elektronisch indienen en ook indienen per faxbericht geldt als op papier indienen.

· De Centrale Raad van Beroep kan bepalen dat elektronisch en per faxbericht ingediende stukken op papier worden nagezonden.

Deze regels zullen worden opgenomen in de 'Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014'. Het Procesreglement 2017 Bestuursrecht wordt per 1 januari 2021 ingetrokken voor de Centrale Raad van Beroep.

Uitspraken