Laden...

Vergoeding bezwaarkosten niet langer voldoende reden voor doorprocederen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Vergoeding bezwaarkosten niet langer voldoende reden voor doorprocederen
Utrecht, 03 april 2024

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde op 2 april 2024 dat alleen een inhoudelijk belang nog een geldige reden is tot doorprocederen. Een zaak waarin alleen vanwege de bezwaarkosten wordt doorgeprocedeerd wordt voortaan niet-ontvankelijk verklaard en dus niet meer in behandeling genomen.

In de zaken waar het om draaide hadden inwoners (de 'aanvragers') bij de gemeente huishoudelijke hulp aangevraagd. Zij vonden dat er te weinig hulp was toegekend en waren daarom een procedure begonnen. Later hadden zij - voor de toekomst - alsnog de gewenste hoeveelheid hulp gekregen. De vraag was toen wat de aanvragers met de procedure nog wilden bereiken. Toekenning van meer hulp over de achterliggende periode kon niet meer en voor de toekomst hadden zij gekregen wat zij wilden. 

Wat de aanvragers wilden met deze procedure (juridisch gezegd: hun procesbelang) was een vergoeding van de kosten van hun bezwaar. Als zou blijken dat er ten onrechte minder hulp was toegekend over de achterliggende periode, dan zouden zij de kosten van bezwaar (ongeveer € 1.250,-) namelijk vergoed krijgen van de gemeente.

Alleen vergoeding van bezwaarkosten is geen procesbelang

Tot nu toe oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat het willen ontvangen van een vergoeding van de bezwaarkosten voldoende procesbelang opleverde. Ook al was met de procedure zelf niets meer te bereiken. In de uitspraken van 2 april 2024 wijzigt de Centrale Raad van Beroep die koers. Vanaf nu vindt de Centrale Raad van Beroep dat het enkel niet toekennen van een vergoeding van bezwaarkosten niet langer een zelfstandig procesbelang oplevert.

Dus als er geen inhoudelijk belang meer is bij de beoordeling van een zaak, dan is er geen procesbelang meer. De Centrale Raad van Beroep zal in zo'n geval een (hoger) beroep niet-ontvankelijk verklaren.

Uitzondering

Op de uitspraak van de Centrale Raad geldt wel een uitzondering. Het kan voorkomen dat een bestuursorgaan iemand in bezwaar gelijk geeft en het besluit herroept, maar geen of een te lage vergoeding voor de bezwaarkosten toekent, terwijl daar wel om was gevraagd. In dat geval staat dus al vast dat het bestuursorgaan een onjuist besluit heeft genomen. Dan kun je wel bij de rechter procederen over – alleen – de vergoeding van de bezwaarkosten. 

Waarom een koerswijziging?

De Centrale Raad van Beroep wil voorkomen dat de rechter een inmiddels achterhaald geschil volledig inhoudelijk moet beoordelen. Dat leidt tot een ondoelmatige inzet van de schaarse capaciteit (mensen, uren en budget) binnen de bestuursrechtspraak. Doorprocederen met als enig doel het krijgen van een vergoeding van kosten van bezwaar, vindt de Centrale Raad van Beroep dan ook ongewenst.

Meer informatie

Met eventuele vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie.crvb@rechtspraak.nl

Uitspraken