Laden...

Wettelijke ontslagleeftijd voor rechters is geen leeftijdsdiscriminatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Wettelijke ontslagleeftijd voor rechters is geen leeftijdsdiscriminatie
Utrecht, 12 augustus 2021

De wettelijke leeftijdsgrens van 70 jaar voor ontslag van rechterlijk ambtenaren is een passend en noodzakelijk middel om 2 legitieme doelen te behalen: het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het bevorderen van de doorstroming binnen de rechterlijke organisatie. De maximale leeftijdsgrens levert daarom geen verboden leeftijdsonderscheid op. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep vandaag geoordeeld.

Het geschil

In deze zaak gaat het om een rechter die als rechter-plaatsvervanger werkzaam was bij de rechtbank Amsterdam. Hij werd met ingang van 1 januari 2020 eervol ontslagen uit zijn ambt van rechter-plaatsvervanger omdat hij de wettelijk gestelde leeftijdsgrens van 70 jaar had bereikt. De rechter is  het niet eens met zijn ontslag. Hij vindt dat hij door toepassing van deze leeftijdsgrens gediscrimineerd wordt.

Passend middel

De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat de vaste ontslagleeftijd voor rechterlijk ambtenaren een passend middel is om het gewenste doel te bereiken. Rechterlijk ambtenaren worden immers voor het leven benoemd en er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Met de vaste ontslagleeftijd komen functies beschikbaar voor andere, jongere rechterlijk ambtenaren. Dat zorgt  voor een evenwichtige en diverse personeelsopbouw van verschillende leeftijden en dat draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak.

Door een vaste ontslagleeftijd is bovendien het vertrek van rechterlijk ambtenaren te voorzien, zodat tijdig voor opvolging kan worden gezorgd. De maatregel draagt dus bij aan de doorstroming.

Daarnaast zorgt een vaste ontslagleeftijd ervoor dat er geen individuele beslissingen hoeven te worden genomen over oudere rechters. Gelet op de benoeming voor het leven (onafzetbaarheid) draagt dit bij aan het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Leeftijdsgrens schaadt belangen niet

De Centrale Raad van Beroep is verder van oordeel dat de ontslagleeftijd van 70 jaar niet verder gaat dan noodzakelijk is om de nagestreefde doelen te bereiken: de belangen van de rechterlijk ambtenaren worden niet buitensporig geschaad. De leeftijdsgrens van 70 jaar is een aantal jaren hoger dan de AOW-leeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op een ouderdomspensioen. Die leeftijdsgrens maakt het dus mogelijk dat rechterlijk ambtenaren hun loopbaan nog een aantal jaren voort kunnen zetten terwijl zij al een ouderdomspensioen (kunnen) ontvangen. 

Tweede Verzamelspoedwet COVID-19

Na het ontslag van de rechter-plaatsvervanger is deze wet ingevoerd. Op grond van deze wet mag de betrokken rechter alsnog doorgaan tot de leeftijd van 73 jaar, om de achterstanden weg te werken die door de coronamaatregelen zijn ontstaan. Dit betekent volgens de Centrale Raad van Beroep niet dat de algemene leeftijdsgrens van 70 jaar niet meer actueel is en dat deze leeftijdsgrens niet langer kan worden gehandhaafd. De tijdelijke verhoging van de leeftijdsgrens onder deze spoedwet is namelijk een tijdelijke bijzondere maatregel voor een uitzonderlijke situatie.

Eindoordeel

De Centrale Raad van Beroep verklaart het beroep van de rechter ongegrond.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt als eerste en enige rechter over geschillen waarbij een rechterlijk ambtenaar of een rechterlijk ambtenaar in opleiding belanghebbende is. Het oordeel in deze zaak is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088 361 42 38 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.


Uitspraken