Laden...

Zomerspecial podcast Uitspraak Centraal over hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Zomerspecial podcast Uitspraak Centraal over hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter
Utrecht, 21 juli 2022

In de extra lange zomerspecial van Uitspraak Centraal gaat raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar Bert Marseille en universitair docent Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen, Marseille is naast wetenschapper ook raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep. In maart dit jaar publiceerden Marseille en Wever het artikel 'Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid? (njb.nl)'. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek. 

Hervatten vooronderzoek

Het artikel dat in het Nederlands Juristenblad verscheen, behandelt processuele beslissingen van de bestuursrechter waaronder het hervatten van het vooronderzoek door de bestuursrechter.  De bestuursrechter kan om verschillende redenen besluiten na de zitting het vooronderzoek te hervatten en niet direct uitspraak te doen. In 2019 stelde André Verburg, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, in zijn proefschrift 'Bestuursrechtspraak in balans. Bejegening, beslechting en bewijs (dspace.library.uu.nl)' dat de rechter zijn bevoegdheid het vooronderzoek te hervatten vaker toepast ten bate van de overheid dan ten bate van de burger. Eerder onderzoek van Marseille en Wever leek die stelling te bevestigen, maar ze konden het niet met zekerheid vaststellen. 

Bias?

Met een nieuw onderzoek wilden ze onderzoeken of de bestuursrechter inderdaad vaker processuele beslissingen neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger. Ze onderzochten hoe vaak, ten bate van welke partij en met welk resultaat bestuursrechters gebruik maken van hun bevoegdheid om na de zitting het vooronderzoek te hervatten. De resultaten van dit onderzoek staan in het artikel dat in de podcast wordt besproken. Ook stelden Marseille en Wever de vraag of er bij de rechter misschien sprake is van een bias, vooringenomenheid, ten opzichte van het bestuursorgaan. Wat bedoelen zij met bias? Is er inderdaad sprake van bias bij de bestuursrechter? Wat zijn de belangrijkste resultaten van hun onderzoek? En kan de bestuursrechter iets leren van hun artikel? Je hoort in de nieuwste aflevering van Uitspraak Centraal.

Waar vind je de podcast?

Uitspraak Centraal verschijnt iedere twee maanden. De podcast is te vinden op alle reguliere podcastkanalen. Daarnaast vind je de podcast op rechtspraak.nl en via de podcastwebsite (app.springcast.fm).  Maar je kan de aflevering natuurlijk ook hier luisteren:

Benieuwd naar andere Rechtspraakpodcasts? Luister die hier: Podcasts van de Rechtspraak

Uitspraken