Werken bij de Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

In het kort

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep en als regel in laatste instantie over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid, ambtenarenzaken, pensioenen en studiefinanciering. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep onder meer rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogsgetroffenen. Als appelcollege heeft de Centrale Raad een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van rechtsvorming en rechtseenheid.

De rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt plaats in vier werkstromen waar rechters en juridisch medewerkers werken. Daarnaast is er een Bureau bestuursondersteuning en een Bureau ondersteuning bedrijfsvoering. Het Wetenschappelijk Bureau is belast met onder andere advisering en ondersteuning op het gebied van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing. Er zijn ruim 245 medewerkers in dienst.

 

 

Plezierig werken in een doelgerichte organisatie

Vakkennis en kwaliteit staan bij de Centrale Raad van Beroep hoog in het vaandel. Om dat te bereiken wordt een op leren en ontwikkelen gericht personeelsbeleid gevoerd. Naast de voor de rijksoverheid en de rechtspraak geldende rechtspositionele regelingen, heeft de Centrale Raad van Beroep onder meer een regeling voor kinderopvang en een vervoersplan. De huisvesting ligt op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Heeft u interesse in werken bij de Centrale Raad van Beroep, neemt u dan contact op met mevrouw. A. Witlage, e-mail a.witlage@rechtspraak.nl. Zij informeert u over eventuele vacatures en de te volgen sollicitatieprocedure.

 

 

Vacature zittingsgriffier

De Centrale Raad van Beroep heeft regelmatig vacatures voor zittingsgriffier. Voor studenten rechten (academisch) is dit een ideale werkervaringsplaats bij de rechtspraak. 

Alle bij de Centrale Raad van Beroep bestaande vacatures worden gepubliceerd in de vacaturebank Rechtspraak, net als alle andere functies die nu openstaan binnen de gehele Rechtspraak.