Laden...

Coronacrisis: werkwijze van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vanaf 7 april tot en met 28 april 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Coronacrisis: werkwijze van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vanaf 7 april tot en met 28 april 2020
Den Haag, 07 april 2020

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet van dinsdag 31 maart 2020 in de aanpak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten hiermee in overeenstemming te handelen. Dit brengt mee, dat het CBb tot en met dinsdag 28 april 2020 geen fysieke rechtszittingen zal houden. Alleen voor (heel) urgente rechtszaken kan een uitzondering worden gemaakt. Deze maatregel gold al vanaf 17 maart 2020 tot en met 6 april 2020. Deze periode wordt nu dus met (ruim) drie weken verlengd.

Het CBb werkt in deze periode door

Het CBb werkt in deze periode wel door. Rechters en medewerkers doen dat grotendeels vanuit huis. De griffie is beperkt bezet.

Alle uitspraken worden op de vaste uitsprakendag (de dinsdag) in het openbaar uitgesproken, naar de procespartijen gestuurd en gepubliceerd op rechtspraak.nl. Elke vrijdag om 12.00 uur wordt op rechtspraak.nl een lijst gepubliceerd van de zaken waarin de dinsdag daarna uitspraak wordt gedaan.

De telefonische bereikbaarheid van de griffie is beperkt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het Rechtspraak Servicecentrum is bereikbaar voor algemene vragen.

Het gebouw is gesloten voor publiek

Het CBb is ook de komende tijd, tot en met 28 april 2020, voor publiek gesloten. In zeer bijzondere gevallen kan een uitzondering worden gemaakt voor een eventuele fysieke zitting in een (heel) urgente zaak.

Wat zijn urgente zaken?

Urgente zaken zijn zaken waarin een beslissing van de rechter op zeer korte termijn noodzakelijk is, uitstel redelijkerwijs niet mogelijk is en een fysieke zitting noodzakelijk wordt geacht. Het zal dan (vooral) gaan om voorlopige voorzieningen in zaken waarin de rechtspositie van een rechtzoekende onherstelbaar kan worden benadeeld.

Hoe worden urgente zaken behandeld?

Als een zaak urgent is, dan neemt het CBb zelf contact op met de procespartijen. Ook kan overleg plaatsvinden over een nadere schriftelijke reactie of over telehoren (via een beeldverbinding of eventueel telefonisch) als alternatief voor een fysieke zitting.

Fysieke zitting

Als bij wijze van hoge uitzondering een fysieke zitting bij het CBb (in het Paleis van Justitie in Den Haag) toch noodzakelijk is, dan worden uiteraard alle noodzakelijke maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Publiek is bij deze zittingen niet aanwezig. Alleen de partijen en andere personen die direct betrokken zijn bij de zaak mogen, onder strikte waarborgen, komen.

Wat moet ik doen als mijn geplande zitting de komende weken niet doorgaat?

Het CBb zal in elke zaak bekijken wat een goed vervolg is. Als de rechter vindt dat telehoren mogelijk is, wordt contact met u opgenomen en wordt dit aan u voorgelegd. Dat gebeurt ook als de rechter vindt dat een (nadere) zitting achterwege zou kunnen blijven en de zaak (verder) schriftelijk kan worden afgehandeld.

Telehoren

De mogelijkheid van telehoren wordt de eerstkomende tijd nog goed getest binnen het CBb en kan gaandeweg ook gaan gelden voor minder urgente zaken. Het CBb neemt in dat geval contact op met de partijen.

Wanneer hoor ik wat over een nieuwe zitting?

In alle andere gevallen zal het CBb een nieuwe zittingsdatum zoeken. Omdat het nog onzeker is wanneer alle zittingen kunnen worden hervat, zal het per zaak verschillen wanneer het CBb deze op een zitting kan behandelen. Partijen moeten rekening houden met een vertraging van vier tot zes maanden, dat wil zeggen dat een nieuwe zittingsdatum in de praktijk vaak pas kan worden gevonden vanaf juli/augustus 2020. Over een nieuwe zittingsdatum neemt het CBb zelf contact op met partijen. Het CBb verzoekt partijen vriendelijk om niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven. In de regel wordt ruim (minimaal drie weken) van tevoren de nieuwe zittingsdatum doorgegeven.

Mijn zaak kan schriftelijk worden afgehandeld, ik stel zelf geen prijs op een zitting

Op dit moment is het mogelijk dat het nog geruime tijd duurt voordat een zaak (opnieuw) op zitting kan worden gepland en dat daardoor de afdoening van uw zaak langer op zich laat wachten. Als u vindt dat in uw zaak ook zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u dat schriftelijk aan het CBb laten weten. Als de andere partij het daarmee eens is, dan zal de rechter bekijken of zonder (uitgestelde) zitting uitspraak kan worden gedaan.

Uitspraken