Laden...

Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2020
Den Haag, 03 maart 2021

Vandaag hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2020 gepubliceerd.

In het jaaroverzicht licht de commissie haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe.

Coronavirus en rechtspraak

In 2020 heeft de commissie onder meer gesproken over de effecten van de coronamaatregelen op de besluitvorming, de behandeling van rechtszaken en de oplossingen die daarvoor zijn gekozen. Welke voorwaarden moeten worden gesteld aan rechtszittingen die (deels) plaatsvinden via een videoverbinding? En kan worden voldaan aan het vereiste dat deze zittingen openbaar zijn, als gerechtsgebouwen gesloten zijn voor publiek?

Post en registratiesysteem

De commissie heeft zich ook gebogen over vragen over verzending en ontvangst van besluiten en beroepsschriften per post. Zo geldt de zogenoemde verzendtheorie niet langer uitsluitend voor PostNL, maar ook voor alle andere geregistreerde postaanbieders. Verder heeft de commissie gesproken over waarborgen waaraan een postregistratiesysteem moet voldoen als bestuursorganen besluiten niet-aangetekend versturen naar geadresseerden.

Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht?

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

Volledig jaaroverzichtVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22 81 29 76

Uitspraken