Laden...

Beslissingen naar aanleiding van de regiezitting in de Marumse zwembadmoord

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Beslissingen naar aanleiding van de regiezitting in de Marumse zwembadmoord
Leeuwarden, 28 juni 2023

Bij tussenuitspraak van 28 juni 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Leeuwarden) beslist op de verzoeken, die door de verdediging van de vier door de rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) veroordeelde verdachten zijn gedaan in het kader van het door hen ingestelde hoger beroep.

Beslissing op de verzoeken

De belangrijkste beslissingen luiden als volgt:

Door een (gedelegeerd) raadsheer-commissaris zal een voormalige kennis/vriend van het slachtoffer worden gehoord.

Ter zitting zullen worden gehoord de kroongetuige en de officier van justitie, die betrokken is geweest bij het sluiten van de overeenkomst met de kroongetuige. Het hof acht het wenselijk dat de kroongetuige fysiek ter terechtzitting van het hof wordt gehoord, waarbij maatregelen zullen worden getroffen die volgens het openbaar ministerie nodig zijn om de veiligheid van de getuige te waarborgen.

Aan een drietal verbalisanten kan door de verdediging schriftelijk vragen worden gesteld, die door betrokkenen in de vorm van een - aan het dossier toe te voegen - (aanvullend) proces-verbaal dienen te worden beantwoord.

Met betrekking tot het verzoek van één van de raadslieden om een door hem aangebrachte anonieme getuige te horen, geeft het hof aan de advocaat-generaal opdracht deze persoon op daartoe gepaste wijze in verband met aspecten van veiligheid en anonimiteit te laten horen door de politie.

Verder zal elke verdachte in de zaken van de medeverdachten als getuige worden gehoord.

Tot slot is beslist op verzoeken die van doen hebben met het al dan niet toevoegen en verstrekken van dossierstukken.

Voorlopige hechtenis afgewezen

Op de regiezitting zijn voorts verzoeken gedaan tot opheffing en/of schorsing van de voorlopige hechtenis. Deze verzoeken zijn door het hof bij afzonderlijke beslissing op 15 juni 2023 afgewezen.

De zaken zijn op 28 juni 2023 voor onbepaalde tijd aangehouden, maar voor maximaal 3 maanden in verband met de voorlopige hechtenis.

Uitspraken