Laden...

Beslissingen op de onderzoekswensen in Eris

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Beslissingen op de onderzoekswensen in Eris
Arnhem, 31 maart 2023
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 31 maart 2023 een beslissing genomen over de onderzoekswensen die namens de verdachten zijn ingediend in de strafzaak Eris en die zijn behandeld tijdens de regiezittingen in februari 2023. Het hof geeft in dit bericht een overzicht van de belangrijkste beslissingen.

49 getuigenverzoeken

In totaal werden in alle zaken gezamenlijk 49 getuigenverzoeken ingediend. Het hof heeft dertien verzoeken afgewezen en 36 verzoeken toegewezen. De meeste verdachten zullen als getuige in zaken van medeverdachten worden gehoord. Ook de kroongetuige en een medeverdachte die niet in hoger beroep is gekomen, zullen worden gehoord. 

Enkele advocaten hebben het hof tevens verzocht een deskundige te benoemen om de betrouwbaarheid van de kroongetuige te toetsen. Het hof heeft dat verzoek afgewezen. Het hof vindt het beoordelen van de betrouwbaarheid van verklaringen bij uitstek een taak van de rechter.

Toevoegen stukken aan dossier

Er zijn ook verzoeken gedaan tot het toevoegen van stukken aan het dossier of het kunnen kennisnemen van stukken. In sommige gevallen heeft het openbaar ministerie daar op de zitting medewerking aan toegezegd. In andere gevallen is komen vast te staan dat het openbaar ministerie niet beschikt over die gegevens en dat die gegevens ook niet opvraagbaar zijn.

In één zaak heeft het hof beslist dat een verdachte een bij hem in beslag genomen harde schijf mag onderzoeken. Het hof heeft de verzoeken om inzage van alle gegevens die de politie in het onderzoek vergaard heeft en het verzoek tot het toevoegen van het dossier van een ander opsporingsonderzoek afgewezen. Ook het verzoek om een geheime verklaring van de kroongetuige aan het dossier toe te voegen, werd afgewezen omdat de rechter-commissaris al eerder heeft vastgesteld dat die verklaring geen betrekking heeft op het onderzoek Eris en de aan verdachten ten laste gelegde feiten.

In de zaak van de verdachte die volgens het openbaar ministerie degene is die als lokker is opgetreden bij de liquidatie van Jaïr Wessels, laat het hof nader proces-verbaal opmaken waarin wordt weergegeven welke verkeersgegevens van (PGP-)telefoons en bakens kunnen worden verkregen bij het opvragen van verkeersgegevens van zendmasten.

Horen getuigen

Het hof zal de toegewezen getuigen ter zitting horen. Eén van de getuigen verblijft mogelijk in Portugal. Deze getuige zal door één van de leden van het hof worden gehoord, mogelijk via een videoverbinding. 

De getuigen zullen zoveel mogelijk nog dit jaar worden gehoord. Het hof begint daarmee op 18 april 2023.

Uitspraken