Laden...

De Volksbank moet salaris van ontslagen CFO doorbetalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > De Volksbank moet salaris van ontslagen CFO doorbetalen
Arnhem-Leeuwarden, 15 juni 2021

Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep van de ontslagen bestuurder (CFO) van de Volksbank tegen de uitspraak van de rechtbank. De rechtbank had beslist dat hij, ondanks zijn ziekmelding, terecht was ontslagen. Het hof vindt -anders dan de rechtbank- dat de CFO zich op het opzegverbod tijdens ziekte kon beroepen. Omdat het gaat om een kort geding is dit een voorlopig oordeel.

Wel sprake van een arbeidsovereenkomst

Volgens de wettelijke bepalingen die gelden voor een beursgenoteerde vennootschap kan de verhouding tussen een bestuurder en een vennootschap niet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De Volksbank is echter geen beursgenoteerde vennootschap. Het hof vindt daarom dat deze bepalingen niet gelden voor deze situatie. Het hof vindt dat wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, omdat de verhouding tussen de Volksbank en de CFO alle kenmerken daarvan heeft. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte in principe geldt. 

Antimisbruikbepaling?

Voor gewone werknemers geldt een antimisbruikbepaling. Die houdt in dat het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt als een werknemer ziek wordt, nádat het UWV een verzoek heeft ontvangen voor een ontslagvergunning van de werknemer. Het hof vindt dat voor een bestuurder met een arbeidsovereenkomst deze regel ook geldt. Dat betekent dat het opzegverbod tijdens ziekte van kracht was totdat de ontslagprocedure in gang was gezet. Die ontslagprocedure startte volgens de statuten met een uitnodigingsbrief van de Raad van Commissarissen voor een bijeenkomst met op de agenda het ontslag van de CFO. De CFO had zich een dag vóór de ontvangst van die uitnodigingsbrief ziekgemeld. Daarom geldt het opzegverbod. Dit betekent dat de opzegging door de Volksbank niet rechtsgeldig is en de CFO recht heeft op doorbetaling van zijn salaris.

Uitspraken