Laden...

Hof stelt zowel Martin Garrix als platenmaatschappij Spinnin Records en MusicAllstar Management in het gelijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof stelt zowel Martin Garrix als platenmaatschappij Spinnin Records en MusicAllstar Management in het gelijk
Leeuwarden, 24 december 2019

Op 24 december 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in hoger beroep in een zaak tussen deejay Martin Garrix en zijn platenmaatschappij Spinnin Records en MusicAllstar Management. De rechtbank besliste dat de deejay de overeenkomsten met zijn vroegere platenmaatschappij en management op grond van dwaling terecht heeft vernietigd.

Geen bedrog of verkeerde voorlichting

De bezwaren die Spinnin Records en MusicAllstar Management tegen de beslissing van de rechtbank hebben aangevoerd, zijn naar het oordeel van het hof terecht. Het hof is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat de deejay bij het aangaan van de overeenkomsten verkeerd is voorgelicht of op het verkeerde been is gezet. Ook het beroep van de deejay op bedrog en misbruik van omstandigheden wijst het hof af.

Overeenkomsten geëindigd op 30 juli 2015

De in de overeenkomsten opgenomen mogelijkheid van Spinnin Records en MusicAllstar Management om de overeenkomsten tegen dezelfde voorwaarden met twee jaren te verlengen, acht het hof in het licht van het grote commerciële succes van de deejay een beding dat op grond van het auteurscontractenrecht onredelijk bezwarend is. Dit heeft tot gevolg dat de overeenkomsten op 30 juli 2015 zijn geëindigd.

Managementvergoeding

De deejay moet nog wel de door hem opgeschorte managementvergoeding betalen. Spinnin Records en MusicAllstar Management zijn, anders dan de deejay aanvoert, in hun verplichtingen tegenover de deejay niet tekortgeschoten. De hoogte van de vergoeding zal in een aparte procedure bij de rechtbank worden vastgesteld (een zogenaamde schadestaatprocedure).

Fonogrammenproducent

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de deejay in relatie tot de door hem gecomponeerde tracks als fonogrammenproducent moet worden aangemerkt. De daarop betrekking hebbende verklaring voor recht wijst het hof toe.

Overige vorderingen en kosten

De overige vorderingen, waaronder de door deejay gevorderde vergoeding van de door hem voor Spinnin Records gerealiseerde waardegroei, wijst het hof af.

De deejay, Spinnin Records en MusicAllstar Management hebben in gelijke mate gewonnen en verloren. Het hof beslist daarom dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

Uitspraken