Laden...

Hof wijst vordering Bedrijfspensioenfonds toe

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof wijst vordering Bedrijfspensioenfonds toe
Arnhem, 12 september 2018

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 september einduitspraak gedaan in het hoger beroep van het Britse uitzendbureau Mecra (voorheen Rimec) tegen (onder meer) het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid, de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, de FNV en Bouwend Nederland (de Vereniging van bedrijven in de sectoren Bouw en Infrastructuur).

Eerder arrest

Op 27 februari 2018 heeft het hof al beslist dat Mecra in de verhouding tot de buitenlandse werknemers die zij ten behoeve van de ondertunneling van de A-2 in Maastricht ter beschikking heeft gesteld een aantal bepalingen uit een (algemeen verbindend verklaarde) CAO moet toepassen. Ook is beslist dat Mecra niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen pensioenpremies af te dragen voor werknemers die niet bij haar, maar bij een ander uitzendbureau in dienst zijn. Het bedrijfspensioenfonds is daarop in de gelegenheid gesteld een nieuwe berekening van haar vordering op basis van dit oordeel in het geding te brengen (zie persbericht d.d. 27 februari 2018).

Nieuwe berekening

In deze nieuwe berekening is het Bedrijfspensioenfonds ervan uitgegaan dat Mecra in de jaren 2011 tot en met 2015 niet alleen Poolse, maar ook Britse en Ierse werknemers aan Avenue2 ter beschikking heeft gesteld. Mecra betwist dit, onder meer met de stelling dat zij pas in januari 2012 is opgericht, zodat zij in 2011 geen werknemers ter beschikking kon stellen.

Oordeel van het hof

Mecra heeft nog steeds niet aan het Bedrijfspensioenfonds de inlichtingen verschaft, die nodig zijn om een juiste berekening van de verschuldigde premies te kunnen maken. Dit geeft het Bedrijfspensioenfonds op basis van de geldende statuten en reglementen, het recht de gegevens zelf naar beste weten vast te stellen. Mecra is aan deze voorlopige vaststelling gebonden totdat op basis van de door haar zelf aangeleverde gegevens, de hoogte van de te betalen premies definitief kan worden vastgesteld.

Mecra is een vennootschap naar Engels recht en kan een overeenkomst die voor haar in de oprichtingsfase is gesloten bekrachtigen. Zij kan dit zelfs impliciet doen. Mecra betwist niet dat zij al voor het moment waarop zij met Avenue2 een overeenkomst heeft gesloten, werknemers aan Avenue2 ter beschikking heeft gesteld. Er moet dan ook worden uitgegaan van de voorlopige vaststelling die het Bedrijfspensioenfonds heeft opgesteld. Op basis daarvan zal het bedrag dat het fonds vordert worden toegewezen.

Uitspraken