Laden...

JA/JA sticker geldt voorlopig niet voor huis-aan-huisblad in gemeente Utrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > JA/JA sticker geldt voorlopig niet voor huis-aan-huisblad in gemeente Utrecht
Arnhem, 25 februari 2020

De invoering van een systeem met JA/JA stickers door de gemeente Utrecht voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht is voorlopig tegengehouden. Dit omdat het systeem in strijd is met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vandaag in hoger beroep beslist.

In de gemeente Utrecht geldt sinds 1 januari 2020 een verordening die inhoudt dat zowel ongeadresseerd reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen alleen mogen worden bezorgd als op de brievenbus een JA/JA sticker is aangebracht (ook wel: het opt-in-systeem). Voorheen mocht een huis-aan-huisblad bij alle adressen in de gemeente worden bezorgd tenzij de bewoner een NEE/NEE sticker had aangebracht (het opt-out-systeem). De uitgever van het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht heeft in een kort geding het hof gevraagd als voorlopige maatregel aan de gemeente op te leggen dat ze het systeem van de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet laat ingaan, totdat uitspraak is gedaan in de daarover lopende bodemprocedure bij de rechtbank tussen de gemeente Utrecht en de uitgever.

Anders dan de rechtbank

Anders dan de rechtbank wijst het hof in dit kort geding deze vordering van de uitgever toe. Stadsblad Utrecht mag voorlopig nog worden bezorgd, tenzij er een NEE/NEE sticker is aangebracht. Het hof vindt het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen niet van toepassing is.

Uitspraken