Laden...

Toelichting gratieverzoek heer Masmeijer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Toelichting gratieverzoek heer Masmeijer
Arnhem-Leeuwarden, 21 juli 2022

Diverse media hebben gisteren bericht over het feit dat de heer Masmeijer voorwaardelijk vervroegd vrij is gekomen, omdat aan hem door de Minister van Rechtsbescherming gratie is verleend. Aan die beslissing is een gratieverzoek voorafgegaan waarover het Openbaar Ministerie en het Hof Arnhem-Leeuwarden de Minister hebben geadviseerd. 

Advies

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is naar aanleiding van dit gratieverzoek om advies gevraagd, omdat het eerder een oordeel heeft gegeven over de erkenning en (gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van de in België aan de heer Masmeijer opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf (in het kader van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties). Als gevolg hiervan kon de heer Masmeijer het resterende deel van zijn straf in een Nederlandse gevangenis ondergaan. 

Niet openbaar

Een advies over het wel of niet verlenen van gratie wordt conform de regelgeving niet op een openbare zitting behandeld. Een dergelijk advies is niet openbaar en kan om die reden niet gepubliceerd of nader toegelicht worden. Dat geldt dus ook voor het advies in het geval van de heer Masmeijer. 

Omstandigheden

In algemene zin geldt dat een gerecht bij de advisering over een gratieverzoek allerlei omstandigheden meeweegt zoals de doelen van strafrechtstoepassing, (tijdens gevangenschap ontstane) bijzondere persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde en eventuele omstandigheden waarmee de rechter die de oorspronkelijke straf had opgelegd geen rekening heeft kunnen houden. In dat kader kan bijvoorbeeld ook aanvullende reclasseringsrapportage over de veroordeelde worden opgemaakt. Bij gratieverzoeken van straffen die oorspronkelijk in een ander land zijn opgelegd kunnen daarnaast ook andere omstandigheden meewegen. Zoals bijvoorbeeld het beginsel dat het land van oorspronkelijke berechting moet kunnen vertrouwen op een voorgezette tenuitvoerlegging van de opgelegde straf. Een mee te wegen omstandigheid kan daarnaast zijn dat het uitzitten van de straf in Nederland niet moet leiden tot strafverzwaring als bijvoorbeeld gunstiger regelingen over voorwaardelijke invrijheidstelling in het land van oorspronkelijke berechting gelden. 

Beslissing

Uiteindelijk is het aan de minister (mede op basis van de door hem ingewonnen adviezen) om een beslissing te nemen om de betrokken persoon al dan niet gratie te verlenen. Het ligt niet op de weg van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden iets te zeggen over de afwegingen die de minister heeft gemaakt.

Uitspraken