Laden...

Vacature president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Vacature president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Arnhem-Leeuwarden, 29 april 2024

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de vacature van voorzitter van het gerechtsbestuur opengesteld. Belangstellenden kunnen er tot en met zondag 12 mei op reageren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 en 12 juni.

Stevige en verbindende persoonlijkheid

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zoekt een president met een stevige, verbindende persoonlijkheid. Een open en toegankelijke bestuurder die de belangen van de twee gelijkwaardige locaties kan verenigen, en ook het belang inziet van een goede relatie met externe organisaties en de maatschappij. Daarnaast is kennis van bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en financieel strategisch inzicht van belang vanwege de ambities van het hof. De president vormt samen met de twee collega-bestuursleden een team, dat in nauwe samenwerking met het management het hof bestuurt.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

De toekomstige president herkent zich in onderstaand profiel: 

‘Je hebt je bewezen als een moedig bestuurder in de rechtspraak of daarbuiten en een uitgebreid in- en extern netwerk opgebouwd. Je hebt een onafhankelijke geest en staat voor de keuzes die je maakt. Daarin ben je niet star: je organiseert tegenspraak en neemt die serieus. Je bent een president voor alle medewerkers. Zakelijk en warm tegelijk. Je beseft dat de belangen van het hof onlosmakelijk zijn verbonden met die van de andere gerechten dat samenwerking noodzakelijk is. De rechtspraak is één organisatie en jij bent het gezicht hiervan. In die rol vertegenwoordig je onze kernwaarden: betrouwbaar, betrokken en deskundig. De betekenis van die constatering is groot, omdat deze waarden voor veel mensen buiten de rechtspraak niet meer vanzelfsprekend zijn. Meer dan ooit moet het rechterlijk gezag verdiend en verdedigd worden. Dat beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Internationaal steunt ons hof de ontwikkeling en het behoud van de rechtsstaat in samenwerkingsverbanden met gerechtshoven in Europa.’

'Met de beschikbare medewerkers en middelen investeer je in de kwaliteit van de rechtspraak met inbegrip van tijdigheid en voorspelbaarheid. De plannen voor de komende jaren zijn ambitieus en om de continuïteit te kunnen waarborgen wordt er de komende jaren extra ingezet op het werven en opleiden van nieuwe collega's met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit.'

Toekomstige ontwikkelingen

Voor het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staan deze uitgangspunten de komende jaren centraal:

  • Het versterken van de rechtsstaat door een voortrekkersrol te spelen in drie belangrijke processen: de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming binnen het ressort Arnhem-Leeuwarden.
  • Het verkorten van de doorlooptijden, het op orde brengen en houden van de personele bezetting en het terugbrengen van achterstanden.
  • Verdere ontwikkeling van de digitalisering. Gestreefd wordt naar beter toegankelijke rechtspraak en digitaal vaardige administratieve en juridische professionals.

Reageren

De volledige vacature staat op werkenbijderechtspraak.nl. Hier kan ook worden gesolliciteerd.

Uitspraken