Laden...

Veroordeling voor mishandeling Vindicatzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Veroordeling voor mishandeling Vindicatzaak
Leeuwarden, 22 november 2018

Het hof heeft in het arrest van 22 november 2018 een verdachte veroordeeld voor mishandeling van een aspirant-student tijdens de ontgroeningstijd van studentenvereniging Vindicat.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat er geen bewijs is voor opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Weliswaar heeft de verdachte een geschoeide voet tegen het hoofd gezet van het slachtoffer, maar niet kan worden bewezen dat daarbij druk is uitgeoefend. Ook is uit de bevindingen van artsen niet komen vast te staan dat er sprake was van meer dan licht traumatisch hersenletsel, oftewel een hersenschudding.
Het zetten van een geschoeide voet tegen het hoofd heeft het hof beoordeeld als mishandeling. De verdachte heeft de grenzen van wat kan tijdens een ontgroeningstijd overschreden. Ook is duidelijk dat er wel sprake is geweest van pijn en letsel.

Omdat het hof komt tot een veroordeling van mishandeling is ook een lichtere straf aan de orde. Het hof heeft de verdachte een geldboete opgelegd van € 1.000,--.

Omdat niet eenvoudig is vast te stellen wat precies de gevolgen zijn geweest van de mishandeling moet het slachtoffer zijn schadevergoeding in een aparte procedure bij de civiele rechter indienen.

Uitspraken