Laden...

Bevel gevangenneming Guus K. blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Bevel gevangenneming Guus K. blijft in stand
's-Hertogenbosch, 15 juni 2017

Het verzoek van de raadsvrouw van de onlangs in hoger beroep veroordeelde wapenhandelaar Guus K. om het bevel gevangenhouding op te heffen dan wel op te schorten, is afgewezen. Dat heeft de raadkamer van het hof vandaag beslist. De advocaat van K. had bij het hof dit verzoek ingediend, omdat ze vond dat haar cliënt vanwege zijn medische toestand geen detentie kon ondergaan.

Niet in strijd met EVRM

Het hof zegt in zijn uitspraak dat tijdens de raadkamerbehandeling van dit verzoek op 13 juni jl. niet aannemelijk is geworden dat K. volledig ongeschikt zou zijn om detentie - in welke vorm dan ook - te ondergaan. Ook is volgens het hof niet aangetoond dat K’s leven en de kwaliteit daarvan door detentie in zodanig gevaar wordt gebracht, dat dit in strijd zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

19 jaar cel

Op 21 april 2017 veroordeelde het hof de 74-jarige Guus K. tot 19 jaar gevangenisstraf voor onder andere medeplichtigheid aan het medeplegen van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Ook heeft hof toen de gevangenneming van K. bevolen. K. bevindt zich op dit moment nog niet in detentie, maar verblijft in het buitenland.

Voor meer informatie over deze zaak zie het dossier op Rechtspraak.nl

Uitspraken