Faillissement Thebe blijft overeind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Faillissement Thebe blijft overeind
's-Hertogenbosch, 26 maart 2015

In hoger beroep is het verzet tegen het faillissement van Thebe ongegrond verklaard. Ook is het faillissement van de huishoudhulporganisatie bekrachtigd.

Verliezen en schulden

Al jaren was Thebe verlieslijdend en kampte het met schulden. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007 was de vraag naar thuishulpen structureel verminderd. Daardoor had Thebe teveel thuishulpen in dienst. Ook de tarieven die de gemeenten betaalden voor het verlenen van thuishulp daalden steeds verder. Als gevolg daarvan kreeg Thebe in veel gevallen een tarief betaald dat lager was dan de kostprijs van thuishulp.

Faillissement

In november 2014 werd duidelijk dat door nieuwe wetswijzigingen per 1 januari 2015 gemeenten nog minder of zelfs helemaal geen thuishulp meer zouden gaan inkopen. Voor Thebe zou dit een omzetdaling van 55% betekenen. Thebe zag geen andere uitweg dan het aanvragen van het faillissement en heeft dat op 18 december 2014 gedaan. Diezelfde dag nog werd Thebe failliet verklaard.

Verzet

Medewerkers vonden dat Thebe hen op deze manier goedkoop kwijt wilde raken. Zij waren ervan overtuigd dat er concrete plannen waren voor een overname. Volgens hen maakte Thebe op deze manier misbruik van het faillissementsrecht. Zij gingen tegen het faillissement in verzet met een procedure bij de rechtbank.

Geen misbruik

Het hof vindt dat Thebe, mede met het oog op het behoud van werkgelegenheid, voldoende pogingen heeft gedaan om personeel elders onder te brengen. Dit bleek tevergeefs. Verder is uit niets gebleken dat sprake was van een ‘voorgekookte’ doorstart. Net zoals de rechtbank wijst ook het hof het verzet van de werknemers af, Thebe heeft geen misbruik gemaakt van het faillissementsrecht. Het faillissement van Thebe blijft hiermee overeind.

Uitspraken

Meest gelezen berichten