Bestemmingsplan 'Duinrell' blijft in stand

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Bestemmingsplan 'Duinrell' blijft in stand
Den Haag, 02 november 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Duinrell' van de gemeente Wassenaar ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (2 november 2016). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Bezwaren

Toga en bef aan een kapstok

Het bestemmingsplan actualiseert de planologische regels voor vakantie- en attractiepark Duinrell. Omwonenden, verenigd in de Buurtvereniging Dorpskern & Duinrell, zijn bang dat het bestemmingsplan een uitbreiding van Duinrell mogelijk maakt en vrezen voor hun woongenot. Volgens de buurtvereniging had het bestemmingsplan beperkingen moeten stellen aan het geluid en het maximaal aantal bezoekers. Verder had de bouwhoogte van attracties volgens haar moeten worden beperkt tot 35 meter.

Bezoekers en geluid

De Afdeling bestuursrechtspraak stelt in de uitspraak vast dat het nieuwe bestemmingsplan de omvang en het gebruik van het park niet wijzigt ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Naar haar oordeel hoefde de gemeenteraad in het bestemmingsplan geen grens te stellen aan het maximum aantal bezoekers aan Duinrell, dat op jaarbasis gemiddeld ruim 1,3 miljoen bedraagt. Ook is er geen verplichting voor de gemeenteraad om normen voor de totale geluidsbelasting afkomstig van Duinrell in het bestemmingsplan op te nemen.

Bouwhoogte van de attracties

De starttoren van het Tikibad en 5 andere attracties kenden al een maximale bouwhoogte van 35 meter. Het nieuwe bestemmingsplan staat toe dat deze attracties onder voorwaarden 10% hoger mogen worden. Ook de bezwaren van de buurtvereniging hiertegen verwerpt de Afdeling bestuursrechtspraak. Als het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar in de toekomst zou besluiten om van deze zogenoemde afwijkingsbevoegdheid gebruik te maken, zal het in een apart besluit de noodzaak moeten onderbouwen en zal het aandacht moeten besteden aan de impact op de omgeving. De dichtstbijzijnde woningen liggen op een afstand van ongeveer 110 meter van het park. Het is daarom "op voorhand niet aannemelijk dat zich een zodanige aantasting van het zicht van omwonenden zal voordoen dat de gemeenteraad niet in redelijkheid deze afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan heeft kunnen opnemen", aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten