Laden...

Financiering van de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Financiering van de rechtspraak

Tot 2002 was het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gerechten. Dat botste met de scheiding van de rechtsprekende en wetgevende macht. Sinds 2002 krijgt de Rechtspraak jaarlijks een kleine miljard euro van het Rijk. De Rechtspraak beslist zelf hoe ze dat geld verdeelt.

 

 

 Algemeen

>Alles uitklappen
  • ​De Rechtspraak krijgt per vonnis een bedrag. Dus meer vonnissen, meer geld, minder vonnissen, minder geld. Hoeveel geld de Rechtspraak voor een vonnis krijgt, hangt af van het type zaak. Deze methode van financiering heet outputfinanciering.

  • ​Wie meer zaken afdoet en dus werk verricht, maakt hogere kosten. Prijsverschillen tussen verschillende soorten zaken zijn logisch: de ene zaak duurt langer dan de andere. Zo kunnen rechters elke zaak de aandacht geven die nodig is.

  • De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met de minister van Justitie en Veiligheid. Per rechtsgebied worden afspraken gemaakt. Zo gelden er voor strafzaken andere bedragen dan voor belastingzaken of voor zaken die voor de kantonrechter komen. De Raad voor de rechtspraak maakt met het ministerie prijsafspraken over 10 verschillende soorten zaken. Dat zijn gemiddelde prijzen. Circa 95% van de Rechtspraak wordt via outputfinanciering gefinancierd. Het budget dat de Raad voor de rechtspraak ontvangt, verdeelt de Raad in grote lijnen volgens dezelfde systematiek als hierboven beschreven over de gerechten, alleen fijnmaziger: voor de bepaling van het budget van een gerecht worden 53 soorten zaken (zaakscategorieën) met bijbehorende prijzen onderscheiden.

  • ​Ongeveer. De Raad voor de rechtspraak stelt elk jaar in januari aan de minister voor hoeveel zaken er dat jaar worden afgehandeld. Dit aantal is gebaseerd op de verwachting van het aantal zaken dat wordt aangedragen en hoeveel zaken nog op afhandeling wachten. Dit gebeurt in overleg met onder meer de gerechten, het openbaar ministerie en de immigratie- en naturalisatiedienst. De minister dient in september zijn begroting bij het parlement in. Daarin staat het aantal rechtszaken dat hij in het komende jaar gaat financieren. Als de minister en de Rechtspraak het niet eens zijn over het aantal af te handelen zaken, dan licht de minister dit toe in zijn begroting. Het parlement kan zich dan een oordeel vormen.

  • Dan vindt verrekening plaats tegen 70% van de prijzen die voor die zaken gelden. Het feitelijk aantal afgehandelde zaken wordt vermeld in het Jaarverslag van de Rechtspraak, dat elk jaar in mei verschijnt. Dat kunnen er dus meer, maar ook minder dan verwacht zijn. Als het er minder zijn, stort de Raad geld op de zogenaamde egalisatierekening van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er meer zaken worden afgehandeld krijgt de Rechtspraak geld uit die egalisatierekening.

  • ​De kwaliteit van de rechtspraak gaat boven alles. Als blijkt dat het, ondanks alle inspanningen van gerechten, voor het handhaven van de kwaliteit van rechtspraak nodig is om in de rode cijfers te gaan, zal de Raad daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Verder zijn er al normen die ervoor zorgen dat er ook tijd voor reflectie is. Voorbeelden daarvan zijn het aantal gewenste uren voor (bij)scholing van rechters en raadsheren, het aantal vonnissen dat volgens een nieuwe methode moet worden gemotiveerd en het aantal zaken waarin een tweede rechter of raadsheer moet meelezen.

  • ​Nee. Ongeveer 25% van het budget is een centraal budget. De Raad voor de rechtspraak betaalt daarvan de huren van de gerechtsgebouwen, zijn eigen Bureau en verzorgt de overkoepelende bedrijfsvoering zoals de ict.  

  • Dit betreft zaken die slechts in 1 of enkele gerechten voorkomen (bijzondere kamers, het College van Beroep voor het bedrijfsleven) of waarvan nog niet duidelijk is wat een redelijke gemiddelde prijs is. Daarnaast krijgt de Raad voor de rechtspraak geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor werkzaamheden die hij verricht voor diverse tuchtcolleges. Dit zijn werkzaamheden die niet in de Wet op de Rechterlijke Organisatie staan omschreven.

Discussie financiering rechtspraak

Er is discussie over de financiering van rechtspraak. De Rechtspraak vindt dat zij, doordat haar begroting is ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, moet concurreren met andersoortige beleidsdoelen. En het financieringssysteem houdt geen rekening met periodes waarin er extra middelen nodig zijn.

 


Nieuws Financiering van de Rechtspraak - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Nieuws Financiering van de Rechtspraak

 

 

Geen aparte begroting voor de RechtspraakGeen aparte begroting voor de Rechtspraakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Geen-aparte-begroting-voor-de-Rechtspraak.aspxDen Haag10-10-2016 22:00:00<p>De begroting van de Rechtspraak wordt niet losgekoppeld van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het amendement dat dit zou regelen, is vandaag (11 oktober 2016) niet door de Tweede Kamer aangenomen. </p>
Bekostiging Rechtspraak op de schopBekostiging Rechtspraak op de schophttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Bekostiging-Rechtspraak-op-de-schop.aspxDen Haag14-11-2018 23:00:00<p>De manier waarop de Rechtspraak wordt gefinancierd gaat op de schop. Dit heeft minister Dekker (voor Rechtsbescherming) de Tweede Kamer vandaag <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21205&did=2018D54656">per brief</a> laten weten. Uit onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en de minister blijkt dat de huidige manier van financieren tot problemen leidt. </p>
'Kabinet houdt zich bij financiering rechtspraak niet aan de wet''Kabinet houdt zich bij financiering rechtspraak niet aan de wet'https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Kabinet-houdt-zich-bij-financiering-rechtspraak-niet-aan-de-wet.aspxDen Haag14-6-2016 22:00:00<p>Het kabinet houdt zich niet aan de Wet op de rechterlijke organisatie. Volgens deze wet moet zoveel geld als objectief nodig is voor goede rechtspraak ter beschikking worden gesteld. Het feit dat dit niet gebeurt is niet alleen in strijd met de wet, het tast ook de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aan. </p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum