Laden...

Kwaliteit rechtspraak verbeteren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Kwaliteit rechtspraak verbeteren

Wat is kwaliteit?

Om te zorgen dat alle gerechten hetzelfde verstaan onder kwaliteit is er een gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem. Het systeem maakt de kwaliteit van de Rechtspraak zichtbaar, bespreekbaar en het zorgt voor verbetering van de kwaliteit. Het systeem bestaat uit kwaliteitsnormen en uit meetinstrumenten.

 

Functioneren rechter en rechtbank

Om de eigen organisatie scherp te houden, heeft de Rechtspraak een meetsysteem opgesteld om bij te houden hoe ver elke rechtbank is met de kwaliteit. Het systeem meet bijvoorbeeld:

  • Waarborgt de rechtbank onpartijdigheid en integriteit?
  • Organiseert de rechtbank inhoudelijke ondersteuning van juristen en wetenschappers?
  • Hoe treedt de rechter verdachte en aanklager tegemoet?
  • Wijken uitspraken niet te veel af van andere rechtbanken?
  • Blijven rechtszaken niet te lang liggen?

 

Landelijke kwaliteitsnormen

Kwaliteit moet altijd op de agenda staan. Daarom zijn er landelijke normen voor kwaliteit opgesteld. Dat zijn:

Permanente educatie

Elke rechter en juridisch medewerker moet voldoende tijd hebben voor opleiding en bijscholing. Elke rechter, raadsheer en juridisch medewerker krijgt daarom de gelegenheid om 30 uur per jaar (of minstens 90 uur in 3 jaar) te besteden aan opleiding.

Een duidelijk en begrijpelijk vonnis (Promis)

In de strafrechtspraak moet minimaal de helft van alle vonnissen volgens de promis-methode opgesteld zijn. Een promis-uitspraak is een uitspraak waarin de beslissing in duidelijk Nederlands beschreven is. En op een begrijpelijke manier wordt gemotiveerd.

 

Tempo en snelheid van de rechtszaak

Voor elk rechtsgebied en elk type zaak zijn er normen gesteld voor de doorlooptijd van een rechtszaak.

Meervoudige kamers

Bij ingewikkelde zaken zijn er 3 rechters nodig, oftewel een meervoudige kamer. Als rechters met elkaar kunnen overleggen bevordert dit de juridische kwaliteit van de uitspraak. Om het overleg te stimuleren geldt voor elk rechtsgebied: een minimumpercentage van de uitspraken moet behandeld worden door een meervoudige kamer.

 

Reflectie

Rechters en juridisch medewerkers moeten de ruimte krijgen om elkaar feedback te geven en te reflecteren op het werk. Elke rechter en juridisch medewerker moet 1x per jaar deelnemen aan een intervisietraject. In zo’n traject geven collega’s in dezelfde functie elkaar feedback op het functioneren.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact