Laden...

Kwaliteit rechtszaak en vonnis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Kwaliteit rechtszaak en vonnis

Versterken kernwaarden

De rechter staat boven de partijen in een rechtszaak en laat zich niet beïnvloeden door druk van buitenaf. Daar mag de samenleving op vertrouwen. Al eeuwen werkt de rechtspraak volgens 4 kernwaarden. De Raad voor de rechtspraak bewaakt en versterkt de kernwaarden.

 

Onafhankelijk

Rechters worden voor het leven benoemd. Niemand mag hem vertellen wat voor uitspraken hij moet doen. Niemand mag hem vanwege een uitspraak ontslaan.

Onpartijdig

De rechter heeft geen belang bij de zaak waarover hij oordeelt. Hij kijkt puur naar de feiten. Zijn geloof, geslacht of afkomst doet er in de rechtszaal niet toe. Hij heeft respect voor de belangen van beide partijen.

Integer

De rechter houdt zich aan de wet en doet niets waarmee hij gechanteerd kan worden.

Professioneel

De rechter weet veel van een hoop onderwerpen. Hij benut de kennis van anderen, van kenniscentra binnen de Rechtspraak en deelt zijn kennis met anderen. Onder professioneel valt ook: helder uitleggen hoe hij tot zijn vonnis is gekomen. En met de media omgaan.

 

Sneller, toegankelijker, deskundiger

Een korte doorlooptijd van rechtszaak, begrijpelijke vonnissen en inhoudelijke ondersteuning van de rechters. Voor de periode 2015-2018 (verlengd tot 2020) wil de Rechtspraak het volgende bereiken:

Tijdig en voorspelbaar

Rechtspraak is tijdig en voorspelbaar.

Digitale toegang

Toegang tot de rechter wordt digitaal en op een laagdrempelige wijze verleend. Voor rechtzoekenden die onvoldoende in staat zijn om mee te doen aan digitaal toegankelijke rechtspraak, wordt de toegang tot de rechter gefaciliteerd.

 

Samenwerking in netwerken

De Rechtspraak werkt actief samen in netwerken en is daarin betrouwbaar. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Bij die samenwerking blijft de onafhankelijke en onpartijdige rol van de rechter gewaarborgd.

Menselijke maat

De Rechtspraak werkt met een menselijke maat. Medemenselijkheid is bepalend voor de manier waarop wij ons werk uitvoeren. Wij zien de mens achter het juridische dossier. Onze communicatie kent een persoonlijke benadering waar dat kan.

 

Divers en inclusief

De Rechtspraak is divers samengesteld en zorgt voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie en daar zichzelf kan zijn. Wij creëren kansen voor het leren van elkaar en werken samen. Wij worden gedreven door de in de missie geformuleerde waarden. Bestuurders en managers stimuleren eigenaarschap bij een ieder die voor de Rechtspraak werkt en geven aan hen vertrouwen.

 

 

Reflectie

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire zijn binnen de Rechtspraak verschillende reflectietrajecten gestart.  

 


 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact