Laden...

Kwaliteit rechtszaak en vonnis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Kwaliteit rechtszaak en vonnis

Versterken kernwaarden

De rechter staat boven de partijen in een rechtszaak en laat zich niet beïnvloeden door druk van buitenaf. Daar mag de samenleving op vertrouwen. Al eeuwen werkt de rechtspraak volgens 4 kernwaarden. De Raad voor de rechtspraak bewaakt en versterkt de kernwaarden.

 

Onafhankelijk

Rechters worden voor het leven benoemd. Niemand mag hem vertellen wat voor uitspraken hij moet doen. Niemand mag hem vanwege een uitspraak ontslaan.

Onpartijdig

De rechter heeft geen belang bij de zaak waarover hij oordeelt. Hij kijkt puur naar de feiten. Zijn geloof, geslacht of afkomst doet er in de rechtszaal niet toe. Hij heeft respect voor de belangen van beide partijen.

 

Integer

De rechter houdt zich aan de wet en doet niets waarmee hij gechanteerd kan worden.

Professioneel

De rechter weet veel van een hoop onderwerpen. Hij benut de kennis van anderen, van kenniscentra binnen de Rechtspraak en deelt zijn kennis met anderen. Onder professioneel valt ook: helder uitleggen hoe hij tot zijn vonnis is gekomen. En met de media omgaan.

 

 

Sneller, toegankelijker, deskundiger

Een korte doorlooptijd van rechtszaak, begrijpelijke vonnissen en inhoudelijke ondersteuning van de rechters. Voor de periode 2015-2018 (verlengd tot 2020) wil de Rechtspraak het volgende bereiken:

 

Sneller

Rechtszaken duren in 2018 40% korter dan in 2013

 

Toegankelijker

In 2018 begrijpt 70% van de betrokkenen in een rechtszaak de procedures en vindt makkelijk zijn weg naar de rechtspraak (ook via internet).

 

Deskundiger

Rechters en juridisch medewerkers werken in 2018 volgens professionele standaarden. Meer gerechten en rechters hebben zich gespecialiseerd in complexe juridische deelgebieden. Er zijn kenniscentra om rechters te ondersteunen.

 

 

Rechters beoordelen elkaars vonnissen

Is het vonnis leesbaar, helder, niet te lang, consistent, steekt het vaktechnisch goed in elkaar? Die vragen stonden centraal in de landelijke proef ‘kwaliteitstoetsing rechterlijke uitspraken’. In de proef beoordeelden rechters de ‘ambachtelijke kwaliteit’ van elkaars vonnissen. Het meetinstrument voor de kwaliteit van bestuurlijke en civiele vonnissen wordt uiteindelijk toch niet ingevoerd. Het instrument heeft onvoldoende meerwaarde voor de kwaliteit van rechtspraak. Meer informatie hierover staat in onderstaande rapporten Ambachtelijke kwaliteit bestuursrechtelijke uitspraken (Van Kreveld) en Kwaliteitstoetsing civiele vonnissen (commissie Faber).

 

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.